Gå til indhold
13.12.2010

Manglende afhentning af affald

Hvis skraldemanden ikke henter dit affald, kan det skyldes, at der ligger sne og is på grunden, fortovet eller vejbanen.

Her kan du selv aflevere dagrenovation

Hillerød Forsyning har opsat containere til dagrenovation på disse adresser:

 • Genbrugsstationen, Rønnevangsalle 5, 3400 Hillerød. Du bedes henvende dig til personalet på Genbrugsstationen, inden du benytter containeren. Åbningstiden er mandag-søndag kl. 9.00-17.00
 • Uvelse Skole, Uvelse Byvej 3,3550 Slangerup, Uvelse Byvej 3,3550 Slangerup
 • Ll. Lyngby Skole, Skolevej 3 Meløse, 3320 Skævinge
 • Gørløse Skole, Strøvej 107, 3330 Gørløse
 • Skævinge Skole, Ny Harløsevej 17, 3320 Skævinge
 • Materielgården, Lyngevej 2 (Solrødgård), 3400 Hillerød

De opstillede containerne er et midlertidigt tilbud, som kun gælder så længe, der er sne- og isglatte veje.   

Hvornår vil affaldet blive hentet?

Dagrenovation hentes ved næste planlagte tømmedag, såfremt der er ryddet, gruset/saltet. Hvis du ikke selv har mulighed for at transportere affaldet til en af de opstillede containere, kan du stille det ekstra affald i sorte eller klare affaldssække ved siden af stativet/beholderen. Så tager skraldemændene begge sække med (eller 3 sække, hvis der ikke er tømt i 2 uger). Du får derfor hentet det antal sække/beholdere, du har betalt for, bare forskudt.

Husejeren har overholdt alle sine forpligtelser på egen adresse - og der er alligevel ikke tømt!

Mange husejere sørger for at rydde korrekt for sne og is på deres egen adresse, men oplever alligevel, at der ikke bliver tømt, selvom f.eks. både postbud og hjemmepleje kan komme til adressen. Det har typisk følgende årsager:

 • Der er brede snevolde langs vejen, og der er evt. parkerede biler langs snevoldene. Det betyder, at kørebanen i nogle tilfælde bliver så smal, at skraldebilen, som er noget bredere end en almindelig personbil, ikke kan køre igennem gaden.
 • Kørebanen er glat på dele af vejen, så skraldebilen ikke kan komme helt ned ad vejen uden risiko for, at bilen glider og er til fare for andre personer eller ting.
 • Stativet er iset til – læs mere

Hvordan kan du hjælpe?

Der er flere ting, du kan gøre, for at hjælpe din skraldemand, når der ligger sne.

Du kan:

 • Rydde for sne og/eller is hele vejen fra kørebanen, ind gennem port eller havelåge og frem til affaldsbeholder m.m. Gangarealet skal minimum være 1 meter i bredden, så der både er plads til beholder og skraldemand.
 • Sikre, at der er gennemgang i snevolden langs kantstenen.
 • Fjerne is, gruse eller salte, så der ikke er glat - hverken på kørebane eller fortov og gangareal.

Du kan læse mere om snerydning, snedating eller prøve kræfter med en vinterquiz på www.skovlsne.dk.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00