23.03.2018

Miljøstyrelsen godkender, at hospitalsspildevand kan renses sammen med almindeligt spildevand

I forbindelse med udviklingsprojektet MEREFF (Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlægs effluenter) har Miljøstyrelsen godkendt, at spildevand fra hospitaler kan renses sammen med det almindelige spildevand. Medicinrester i spildevandet er en stadig stigende udfordring både for hospitalerne, der bliver mødt med nye krav om at reducere mængden af medicinrester i deres spildevand, og for de udledninger, der sker fra de private hjem og risikerer at havne i vores vandmiljø.

Hillerød Forsyning er i et samarbejde med Herning Vand, Teknologisk Institut, DTU, Krüger, Aarhus Universitetshospital og DNV Gødstrup Nyt hospital i gang med at teste en miljøvenlig og effektiv metode til at rense spildevand for skadelige medicinrester og kemikalier. Projektet er det første af sin slags i verden med et budget på ca. 8.0 mio. kr. Heraf støtter Miljøstyrelsen med 3,6 mio. kr.

Partnerne har indtil videre testet metoden i et mindre pilotanlæg og har opnået imponerende resultater. For at kunne validere resultaterne skal metoden nu testes i større skala på et testanlæg hos Herning Vand.

Teknologien, der udnyttes, er baseret på Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) teknologi efterfulgt af en kemisk oxidation. Her udnytter man, at langsomt voksende bakterier tilbageholdes i en biofilm. Netop disse bakterier er i stand til at omsætte lægemidler, som forekommer i lave koncentrationer. Efter den biologiske rensning vil der stadig være lægemiddelrester tilbage, som fjernes ved at tilsætte ozon.

Medicinrester i spildevand

Rester af medicin er et stigende problem for vores vandmiljø. Problematiske medicinstoffer fra hospitalerne, som medicin til kræftbehandling og antibiotika til bekæmpelse af svære resistente bakterier, havner dagligt i vores spildevand og i sidste ende i vores vandmiljø med store miljømæssige konsekvenser til følge. Men medicinresterne kommer ikke kun fra hospitalerne, faktisk stammer kun ca. 4 procent af medicinresterne herfra og mere end 96 procent af alle medicinrester i spildevandet kommer fra private hjem. Medicinresterne, som havner i det offentlige kloaksystem, risikerer at havne i vandmiljøet, såfremt der ikke udvikles en metode til at fjerne dem på de offentlige renseanlæg.

Hvorfor blande spildevand

Flere undersøgelser dokumenterer fordelingen af medicinstoffer i spildevandet fra både hospitalerne og private hjem. Mest miljø for pengene får vi ved at investere i en effektiv rensning der, hvor vi fjerner flest medicinrester. MEREFF projektet skal netop dokumentere, at der kan opnås en miljøeffektiv rensning af alt spildevandet, både fra det offentlige hospital og fra private hjem. For at dette kan lade sig gøre, er det derfor vigtigt, at der i den danske lovgivning gives mulighed for at blande spildevandet fra hospitalet og de private hjem.

Miljøet er den store vinder

I dag stilles der ikke krav om at rense for medicinrester på de forsyningsejede renseanlæg. Dette betyder, at de mere end 96 procent medicinrester, som kommer fra private hjem, risikerer at havne i vores vandmiljø, da renseanlæggene ikke er bygget til at håndtere disse stoffer. Med MEREFF projektet dokumenterer vi, at det er muligt at fjerne næsten 100 procent af de medicinrester, som dagligt udledes til kloakken. ”Miljøet bliver den store vinder, når al spildevand renses for medicinrester”, siger direktør for Vandområdet i Hillerød Forsyning Peter Underlin og fortsætter ”det ville være dumt ikke at høste den synergi, der ligger i at tilføje en ekstra renseproces til vores nye renseanlæg, frem for at bygge et dedikeret renseanlæg kun til spildevand fra det nye hospital i Hillerød. Vi får meget mere miljø for pengene på den måde”.

 

For yderligere information

Adm. Direktør Sørens Støvring

Direktør Vandområdet Peter Underlin

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00