Gå til indhold
01.03.2021

Moms på affald

Landsskatteretten traf i efteråret 2020 afgørelser i tre sager vedrørende moms på renovationsydelser til private borgere og grundejerforeninger. Landsskatteretten fastslog, at gebyrer for renovationsydelser ikke er momspligtige og dermed er hidtidig praksis underkendt. Afgørelserne fra Landsskatteretten har dog som udgangspunkt kun betydning for de tre kommuner, der har ført sagerne.

Skatteministeriet har siden oplyst, at Skattestyrelsen vil offentliggøre et såkaldt styresignal med angivelse af, hvordan alle landets forsyningsselskaber – og dermed også Hillerød Forsyning – fremadrettet skal forholde sig til afgørelsen, og om man også skal genoptage momsafregningen en årrække tilbage.

Hillerød Forsyning er derfor nødt til at afvente Skattestyrelsens styresignal, før vi kan foretage os yderligere i denne sag.

Vi er naturligvis begyndt at kigge på sagen, og en foreløbig vurdering er, at afgørelsen vil få en ret begrænset betydning for kunderne.

Årsagen er følgende: Vi opkræver ganske rigtigt moms på de ydelser, vi sælger til kunderne (dvs. affaldshåndteringen), men tilsvarende får vi jo også godtgjort moms på de produkter og ydelser, som selskabet køber for at kunne drive sin forretning.

Samtidig skal Hillerød Affaldshåndtering A/S efter loven drives efter et hvile-i-sig-selv-princip, hvor omsætning og omkostninger som udgangspunkt balancerer. Det betyder, at momstilsvaret altid vil være relativt lille, så længe de fleste omkostninger i selskabet er momsbelagte. Momstilsvaret er den nettomoms, som selskabet skal indbetale til SKAT. Sagt helt forenklet, er det forskellen mellem salgsmoms og købsmoms.

Uanset hvad det kommende styresignal fra Skattestyrelsen giver af retningslinjer, vil der altså ikke blive tale om en 1-til-1 besparelse af den salgsmoms, kunderne betaler, fordi vi samtidig har mistet fradragsretten på købsmomsen.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00