Gå til indhold
12.01.2022

Momspraksis for affaldsgebyrer er fortsat uafklaret

Hillerød Forsyning har for 2022 besluttet foreløbigt at fastholde den nuværende praksis, der betyder, at Hillerød Forsynings affaldsselskab tillægger fuld salgsmoms på bl.a. affaldsgebyrerne til private kunder og ejerforeninger. Det betyder også, at affaldsselskabet i sin momsafregning overfor SKAT fortsat kan afløfte hele den moms, der tillægges af selskabets leverandører.

Fastholdelsen af den nuværende praksis skyldes, at Hillerød Forsyning pt. afventer Skattestyrelsens udsendelse af det endelige styresignal vedrørende moms på kommunale renovationsydelser. Hillerød Forsyning indsendte den 9. december 2021, sammen med tre andre nordsjællandske affaldsselskaber, bemærkninger til Skattestyrelsens udkast til styresignal. Udkastet til styresignalet angav ikke tydeligt om kommunalt ejede aktieselskaber som f.eks. Hillerød Affaldshåndtering A/S er omfattet af den nye momsfrie praksis afledt af Landsskatterettens afgørelse af den 21. oktober 2020. Der forventes først fuld afklaring, når det endelige styresignal foreligger, hvorefter en eventuel ændring af praksis vil kunne blive foretaget.

Hillerød Affaldshåndtering A/S er regnskabsmæssigt underlagt et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at selskabet hverken må generere overskud eller underskud. Derfor vil en eventuel mindre positiv resultatkonsekvens af en praksisændring som følge af det endelige styresignal, til fulde tilfalde selskabets kunder.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00