Gå til indhold
05.01.2021

Når sneen kommer og frosten sætter ind

Snefald og isglatte veje og fortove gør det svært for skraldemanden at tømme din affaldsbeholder.

Skraldemandens arbejdsplads er fra din affaldsbeholder til hele vejen rundt om bilen, og du kan hjælpe ham.

Her kommer nogle råd til hvad du kan gøre, så skraldemanden kan tømme din beholder.


• Adgangsvejen frem til din affaldsbeholder skal være HELT ryddet for sne og is, og må ikke være glat.
• Der skal være fri passage fra din affaldsbeholder og helt ud til vejen, så skraldemanden kan komme frem og tilbage med affaldsbeholderen, uden at skulle forcere bunker med sne.
• Adgangsvejen skal være oplyst i mørke. Du kan også hjælpe skraldemanden ved at sætte din affaldsbeholder helt ud til vejen.

Selvom din adgangsvej er ryddet, kan der være andre årsager til, at skraldemanden ikke har tømt din affaldsbeholder.


• Hvis selve vejen hen til din adresse er ufremkommelig på grund af sne og is.
• Hvis vejen har en stigning, der gør den ufremkommelig for den tunge skraldebil.
• Hvis der ligger store snedriver langs vejen, som gør det umuligt for skraldemanden at forcere med eller uden beholder.


Skraldebilen er tung og kan derfor risikere at skride ud eller ikke at kunne bremse, hvis der ligger sne og is på vejbanen.
Skraldemanden gør alt for at tømme din affaldsbeholder. Hvis den alligevel ikke bliver tømt, så bliver den tømt på din næste ordinære tømmedag.


Tilmeld dig SMS-service på vores hjemmeside her eller download affaldsportalen, så har vi mulighed for at give dig besked, hvis der er væsentlige driftsforstyrrelser.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00