Gå til indhold
17.06.2011

Nu er det tid til at beskære

Sørg for at beskære rundt om skraldestativ og beholdere. Tjek også, om adgangsforholdene er ok på din vej.

Hjælp din skraldemand og beskær rundt om stativet. Afstanden fra trådstativer til huse, træer og lignende samt andre stativer skal være tilstrækkelig stor til, at det er bekvemt at skifte sæk – minimum 35 cm på hver side. Frihøjden skal være 2,1 m.

På mindre veje og i sommerhusområder er det ofte et problem for renovations- og brandbiler at komme frem på grund af manglende beskæring, og chaufføren har svært ved at se i sidespejlene, når han bakker.

Vær opmærksom på, at der som minimum skal være 4,20 meters fri højde over vejarealet. Vejbredden skal være 5 meter, dog højst fra skel til skel.

Læs mere om reglerne.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00