Gå til indhold
05.04.2011

Nu udsendes opkrævning af affaldsgebyrer

Hillerød Forsyning har nu udsendt opkrævninger til ejere af ejendomme i Hillerød Kommune. Du har derfor nu modtaget faktura og information med posten.

Tidligere blev affaldsgebyrerne opkrævet via ejendomsskatten. Affaldsgebyrerne 2011 opkræves nu på særskilt faktura på 2 rater.
1. rate blev udsendt ultimo marts/primo april.

Tilmeld dig Betalingsservice igen

Hvis du fremover vil betale via Betalingsservice, skal du selv tilmelde dig igen. Spørgsmål til den udsendte faktura kan ske på telefon 48 23 10 00.

Affaldsgebyrer for private husstande er opdelt i et grundgebyr og et beholdergebyr. Priser, og hvad de enkelte gebyrer dækker, kan du finde her.

Vigtig information til ejendomme med erhverv

Ejendomme med erhverv skal være opmærksomme på nye regler for opkrævning af gebyrer som følge af ny lovgivning på affaldsområdet. Dermed er der også lavet en revision af regulativet for erhvervsaffald.

Hvis virksomheder med dagrenovationslignende affald skal have hentet dagrenovationslignende affald, skal de enten være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning eller have en aftale med en privat affaldstransportør om indsamling af affaldet.

Der er i lovgivningen stillet krav om, at erhverv skal betale særskilt for brug af kommunens dagrenovationsordning. Hvis du ønsker, at betalingen for eventuelle erhvervsbeholdere på ejendommen skal overgå til en/flere erhvervsvirksomhed(er), skal du inden den 1. maj 2011 oplyse navn og CVR nr. på de(n) pågældende virksomhed(er) med angivelse af benyttet beholderstørrelse.

Ved næste opkrævning vil det tilsvarende beholdergebyr blive overført fra betaling på ejendommen til virksomheden.

Læs mere om de nye regler i information udsendt med faktura eller på siden om dagrenovation for erhverv.  

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00