Gå til indhold
20.12.2010

Årsaflæsning af vand

Hillerød Forsyning har sendt aflæsningskort ud for vand. Har du modtaget et aflæsningskort med posten, skal du aflæse måleren og sende/indberette aflæsningen til Hillerød Forsyning.

Se vejledningen på kortet!

Ved vandmåleren skal du kun aflæse de sorte tal samt timer, hvis vandmåleren viser en timetæller.

En stor del af vores vandmålere bliver fjernaflæst. Disse kunder modtager ikke et aflæsningskort.

Du kan også indberette din aflæsning direkte her på hjemmesiden via vores selvbetjening.

Modtager vi ikke din aflæsning senest den 1. februar 2011, sender vi et rykkerkort, og næste regning vil blive pålignet et gebyr på 100 kr.

Ring til os, hvis du har spørgsmål!

Venlig hilsen

Hillerød Forsyning

Telefon: 48 23 10 00

Mail: forbrug@hfors.dk

www.hillerodforsyning.dk

HUSK PORTO på aflæsningskortet.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00