28.03.2011

Omlægning af kloak på stationsparkeringspladsen

Hillerød Forsyning skal i forbindelse med udbygning af Campus Nordsjælland-området ved siden af Hillerød Station omlægge to eksisterende kloakledninger på Campus-grunden.

Det medfører, at kloakledningerne skal lægges tværs gennem stationsparkeringspladsen.

Derfor vil parkeringspladsen mellem mandag d. 28. marts 2011 og mandag d. 30. maj 2011 være lukket for biler og busser.

Der vil fortsat være gående adgang på fortovsarealer.

Der vil via indkørslen til IDEmøbler være adgang til midlertidige P-pladser for biler. Følg venligst anvisningstavlerne.

Busholdepladsen bliver flyttet ud på Carlsbergvej ved den eksisterende indkørsel til parkeringspladsen.

Busser, der skal tilbage til Københavnsvej, kan vende på parkeringsarealet ved Hammersholtvej.
Parkeringsarealet ligger til venstre for enden af Carlsbergvej, på Hammersholtvej.

Se kort

Læs hele pressemeddelelsen.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00