Gå til indhold
10.06.2022

Pressemeddelelse | Affaldssortering: Nu går Hillerød fra 8 til 10

Hillerød er med i forreste linje, når det handler om sortering af affald i de private husstande. Sortering øger genanvendelsen og er dermed godt for klima og miljø. Nu skal borgerne i Hillerød Kommune til at sortere mere – og dermed genanvende endnu mere. Ny beholdersammensætning er en del af opgraderingen fra otte til 10 affaldstyper.

Hillerød, 7. juni 2022 – Hillerødborgerne skal vænne sig nye tider. I løbet af året bliver beboerne i de første etageejendomme bedt om at sortere husstandsaffaldet i endnu flere fraktioner – eller affaldstyper. Og næste år følger borgere i individuelle boliger med. Nu skal private husstande nemlig til også at sortere mad- og drikkekartoner og tekstilaffald.

Borgerne i kommunen sorterer allerede i otte fraktioner og derfor skal der i Hillerød kun tilføjes yderligere to typer affald for at komme i mål med den nationale plan om sortering i 10 typer affald.

Hillerød er med i front
Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning begyndte udrulningen af en ny og bedre affaldssortering allerede tilbage i 2014, og kommunen er på landsplan langt fremme med sortering af affald og genanvendelse.

”Vi overholder regeringens målsætning. Sidste år lå genanvendelsen på husstandsaffald i Hillerød Kommune på 53 procent, hvilket er over det nationale mål på 50 procent. Når vi ruller de sidste to affaldstyper ud, skulle det gerne bane vejen for endnu mere genanvendelse. Det affald, der ikke kan genanvendes, ryger til forbrænding, og en ressource, der forbrændes, bliver kun nyttiggjort én gang til energi. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat arbejder på at få genanvendelsesprocenten op, så materialerne bruges mange gange,” siger Tue Tortzen, formand for Hillerød Forsyning.

Godt for klima og miljø
Fra 2011-2021 er mængden af affald til genanvendelse steget i Hillerød Kommune, mens mængden af affald til forbrænding er faldet.

Det betyder, at vi kan genanvende langt mere og passe bedre på ressourcerne.

”Rigtig mange hillerødborgere er allerede gode til at sortere og går op i bæredygtighed og grøn omstilling, og når vi spørger borgerne direkte, siger hele 92 procent, at det er vigtigt at affaldssortere. Og det er godt, for det nationale krav om genanvendelse stiger i de kommende år, og de nye fraktioner skal gøre det nemmere at sortere grundigt derhjemme og føre til, at vi kan genanvende endnu mere,” siger Peter Underlin, COO og forsyningschef, Hillerød Forsyning.

Fra 2025 stiger genanvendelseskravet til 55 procent – og i 2030 til hele 65 procent – af husholdningsaffaldet.

Nye beholdere til alle husstande
Hillerød Forsyning begynder nu udrulningen af den nye affaldsplan, og som en del af planen skal der leveres nye beholdere til borgere i parcel- og rækkehuse med individuel sortering.

Den kommunale vedtagelse af den nye affaldsordning betyder, at parcel-og rækkehuse fremadrettet vil få fire beholdere på matriklen, hvoraf nogle af beholderne vil have plads til to typer affald.

De fire beholdere er til: Mad-og restaffald, plast og mad- og drikkekartoner, metal -og papir, samt pap. Desuden får hver husstand en miljøboks til farligt affald. Ordningen for pap og ordningen for farligt affald bliver obligatorisk.

Etageboliger og rækkehuse med fælles beholdere kommer i gang med at sortere mad- og drikkekartoner i løbet af 2022, og parcel- og rækkehuse med sortering i egne beholdere samt sommerhuse skal i gang i starten af 2023. Ordningen for indsamling af tekstilaffald træder først i kraft i løbet af 2023 for alle husstandstyper.

Kravet om sortering i 10 fraktioner er en politisk beslutning, der gælder for hele landet og skal være indført senest ved udgangen af 2023. Når de sidste to typer affald – mad- og drikkekartoner og tekstilaffald – bliver indført, er kommunen i mål med antallet af fraktioner.

For yderligere information
Søren Hedegaard Nielsen, kommunikationschef, Hillerød Forsyning
T: 48 23 10 00. M: shn@hfors.dk

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00