Gå til indhold
23.01.2020

Rensning af overfladevand til recipient – har din virksomhed et godt produkt?

Hillerød Forsyning inviterer til en markedsdialog, som er målrettet den fremtidige afkobling af regnvand i Hillerød Midtby. Da vandplanerne sætter skærpede krav til Frederiksborg Slotssø er formålet med markedsdialogen at afdække hvordan de eksisterende renseløsninger og teknologier kan udnyttes enkeltvis, i kombination og evt. potentielt videreudvikles i forhold til at opnå tilladelse til udledning af regnvand til søer og vandløb.

Hillerød Forsyning inviterer til en markedsdialog, som er målrettet den fremtidige afkobling af regnvand i Hillerød Midtby. Da vandplanerne sætter skærpede krav til Frederiksborg Slotssø er formålet med markedsdialogen at afdække hvordan de eksisterende renseløsninger og teknologier kan udnyttes enkeltvis, i kombination og evt. potentielt videreudvikles i forhold til at opnå tilladelse til udledning af regnvand til søer og vandløb.
Så har jeres firma et spædeprodukt der kan leve op til de skærpede rensekrav til f.eks. opløst fosfor, så kan I tilmelde jer til:

Marie-Louise Andersen, Hillerød Forsyning: mlsa@hfors.dk

Der forventes at være plads til 1-2 deltagere fra hver virksomhed. Læs invitationen her

Der lægges op til en inspirerende dag, hvor deltagerne, med afsæt i korte oplæg om løsningernes renseeffektivitet, hydraulisk kapacitet, arealbehov, anlægs- og drifts økonomi mv., sammen kvalificerer, vurderer og potentielt udvikler på de præsenterede rensemetoder og teknologier.

Der ydes ikke honorar for deltagelse i dialogen, som er en afsøgning af markedsmuligheder.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00