Gå til indhold
02.08.2022

Rent drikkevand til de kommende generationer

Hillerød Forsyning arbejder hele tiden på at sikre rent vand i hanerne – både nu og i fremtiden. Vi måler løbende på vandkvaliteten, så vi sikrer os, at koncentrationen af bl.a. colibakterier, florid, jern, mangan, nikkel, nitrat og arsen ligger under grænseværdierne på alle vores tre vandværker.

For tiden er der i hele landet også rigtig meget fokus på de kræftfremkaldende PFAS-stoffer (perfluoroktansulfonater), som er fundet i drikkevandet flere steder i landet.

Men ikke i Hillerød.

Siden Miljøstyrelsen skærpede kravene til PFAS-stoffer i drikkevand og sænkede grænsen for indhold af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS til 2 ng/l, har vi løbende kontrolleret vandkvaliteten fra vores vandværker. Vores seneste vandanalyse i juni viser, at der fortsat ikke er PFAS i vores drikkevand.

Det er regionerne, der har opgaven med at kortlægge og undersøge forureninger, og netop nu er Region Hovedstaden i gang med at undersøge forholdene på de lokale steder i Hillerød, hvor der muligvis har været benyttet brandskum med indhold af PFAS.

Ud over at vi løbende tester vandkvaliteten, og regionen undersøger muligt forurenede arealer, så arbejder vi også med at finde nye kildepladser. På den måde kan vi sikre både rent vand og nok vand til Hillerød i fremtiden.    

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00