Gå til indhold
09.09.2020

Sådan gør du med affaldet fra haven

Vi kommer snart og henter dit haveaffald. Skal du gøre haven vinterklar eller lave flis af dit træaffald, så husk at tilmelde dig i god tid, og senest mandagen i ugen før vi kommer i dit distrikt.

Hvad medtages i haveaffaldsordningen
Større haveaffald i form af grene, buske, hækafklip samt mindre plantedele fra haven. Haveaffaldet må maksimal have en længde på 2 meter og diameter på 10 cm. Haveaffaldet skal lægges i en bunke. Det kan ske, at der efterlades mindre mængder af småt haveaffald, som ikke fejes op af vognmanden.

Lige inden afhentning lægger du haveaffaldet i en bunke på fortovet eller i rabatten, så der er fri passage for fodgængere og kørende trafik, tidligst 2 dage før og senest kl. 6 på afhentningsdagen. Haveaffaldet skal ligge fri af husmure, rækværker, mv. samt fri af luftledninger og overhængende vegetation, da det bliver hentet af en bil, som løfter affaldet op med grab.

Hvad skal afleveres på genbrugsstationen
Nedfaldsfrugt skal afleveres på genbrugsstationen. Vi medtager ikke nedfaldsfrugt i have- og madaffaldsordningen.

Jord kan i mindre mængder (max. 1 m3), afleveres på genbrugsstationen. Hvis du har større mængder jord, skal det behandles i henhold til Regulativ for Jord.

Hele stammer, trærødder, forarbejdet træ og sten medtages heller ikke i haveaffaldsordningen, men kan afleveres på genbrugsstationen.

Tilmeld dig på vores hjemmeside via min affaldsplan ”Mit affald” eller på affaldsportalen. Her kan du også se, hvornår haveaffaldet afhentes næste gang, samt hvilket distrikt du hører til.

Læs mere om haveaffald og flis her

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00