Gå til indhold
20.01.2021

Spørgsmål til varmeregningen

Vi har i de seneste dage modtaget en del henvendelser fra fjernvarmekunder, som undrer sig over et gebyr, der optræder i nogle årsopgørelser for varme.

Når der i årsopgørelsen står ”Ekstra gebyr grundet dårlig køling”, er der ikke tale om et nyt gebyr, men derimod blot, at vi har døbt det, der tidligere hed ”Nedkølingsregulering” om.

Vi har valgt at ændre navnet, fordi vi gerne vil gøre det tydeligere for dig som kunde, at du har et anlæg, der ikke udnytter fjernvarmevandet godt nok. Som varmekunde hos os har du kun fået gebyret, hvis afkølingen er under 18 grader – altså at dit anlæg som minimum bruger/udnytter 18 grader af den varme, du får ind fra værket.

Jo bedre både dit og alle andre anlæg udnytter den varme, vi producerer, jo bedre er det for miljøet.

Dårlig afkøling kan skyldes flere ting, fx defekte ventiler eller underdimensionerede radiatorer. Men i langt de fleste tilfælde er der blot tale om, at anlægget ikke er indreguleret korrekt. Og er der blot tale om dårlig regulering, er det både enkelt og billigt at få udbedret.

Så har du fået gebyret på din årsopgørelse, kan du med fordel få en VVS’er til at gennemgå din varmeinstallation.

Der kan være penge at spare på varmeregningen.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00