05.07.2019

Udvidet ubemandet åbningstid på genbrugsstationen

Forsøgsordningen med udvidet ubemandet åbningstid på genbrugsstationen bliver en permanent ordning.

Vores genbrugsstation på Solrødgård har i en prøveperiode på tre måneder haft udvidet den ubemandede åbningstid om morgenen fra mandag til fredag for at imødekomme et ønske fra erhvervslivet.

Samtidig åbnede vi for adgang til ”Småt brændbart” i den udvidede åbningstid, og denne fraktion blev bemandet for at sikre, at der ikke sker fejlsortering.

Nu har vi evalueret på tiltaget, og vores kunder bruger den udvidede åbningstid men ikke adgangen til ”Småt brændbart”.

I prøveperioden havde vi 65 besøg af private og 22 besøg af erhverv i den udvidede ubemandede åbningstid, men kun et enkelt besøg i ”Småt brændbart”.

Omkostningerne ved at holde ”Småt brændbart” åbent i prøveperioden var 100.000 kr., da fraktionen var bemandet.

Da vores kunder bruger ordningen med udvidet ubemandet åbningstid, har vi besluttet, at den bliver permanent, mens adgangen til ”Småt brændbart” i den udvidede åbningstid lukker.

Før du kan bruge genbrugsstationen i den ubemandede åbningstid, skal du tilmelde dig ordningen på vores hjemmeside:
hillerodforsyning.dk/selvbetjening/affald/tilmelding-til-ubemandet-genbrugsstation/

Hvis du allerede er tilmeldt, behøver du ikke tilmelde dig igen.

Den ubemandede åbningstid er:
Mandag til fredag kl. 06.00-09.00 og kl. 17.00-20.00.

Den almindelige åbningstid er
Alle dage kl. 09.00-17.00

Du kan i den ubemandede åbningstid aflevere alt, dog ikke følgende:
• Småt brændbart
• Pap
• Farligt affald
• Elektronik

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00