21.01.2020

Undersøgelse af kloak i Nødebo

Hillerød Forsyning undersøger for uvedkommende vand i Nødebo.

Vores spildevandskloakker har kun plads til spildevand. Spildevandskloakken i Nødebo ser ud til at være belastet af store mængder vand ud over spildevand, som er dyrt både at pumpe og rense samt giver problemer i kloaksystemet og overbelaster vores bassiner og renseanlæg. Det kan f.eks. skyldes regnvand og indsivende grundvand.

Læs mere her

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00