Gå til indhold
22.09.2021

Vi kommer snart og henter dit haveaffald

Skal du gøre haven efterårsklar eller lave flis af dit træaffald, så husk at tilmelde dig i god tid, og senest mandagen i ugen før vi kommer i dit distrikt.

Hvad medtages i haveaffaldsordningen

Større haveaffald i form af grene, buske, hækafklip samt mindre plantedele fra haven. Haveaffaldet må maksimal have en længde på 2 meter og diameter på 10
cm. Haveaff aldet skal lægges i en bunke. Det kan ske, at der efterlades mindre mængder af småt haveaff ald, som ikke fejes op af vognmanden.

Lige inden afhentning lægger du haveaffaldet i en bunke på fortovet eller i rabatten, så der er fri passage for fodgængere og kørende trafik, tidligst 2 dage før og
senest kl. 6 på afhentningsdagen. Haveaffaldet skal ligge fri af husmure, rækværker, mv. samt fri af luftledninger og overhængende vegetation, da det bliver hentet af en bil, som løfter affaldet op med grab.

Hvad skal afleveres på genbrugsstationen

Nedfaldsfrugt skal afleveres på genbrugsstationen.
Vi medtager ikke nedfaldsfrugt i have- og madaffaldsordningen.

Jord kan i mindre mængder (max. 1 m3), afleveres på genbrugsstationen. Hvis du har større mængder jord, skal det behandles i henhold til Regulativ for Jord.

Hele stammer, trærødder, forarbejdet træ og sten medtages heller ikke i haveaff aldsordningen, men kan afleveres på genbrugsstationen.

Tilmeld dig på vores hjemmeside via min affaldsplan ”Mit affald” eller på appen "Affaldsportal". Her kan du også se, hvornår haveaffaldet afhentes næste gang, samt hvilket distrikt du hører til.

Læs mere om haveaffald og flis her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00