Gå til indhold

Aktuelle projekter

Hillerød Forsyning arbejder løbende på at vedligeholde og udbygge vores ledningsnet indenfor vand, fjernvarme og spildevand samt udføre andre projekter, som er til gavn for dig som kunde og borger i Hillerød Kommune.

På denne side kan du finde et driftskort hvor du kan se hvor vi på nuværende tidspunkt graver. Nedenunder driftkortet finder du en oversigt over de projekter vi arbejder med inden for vand, fjernvarme og spildevand.

 

Affald

Hillerød Kommune gennemfører større asfaltarbejde på udvalgte strækninger

Vand

Hillerød Vand etablerer ny 315 vandledning langs Overdrevsvejen

Ny vandledning i Amtmandsvej og Salpetermosevej

Anlægsprojekt på Slotsvænget

Varme

Omlægning af fjernvarmeledning på Ullerødvej

Ledningsrenovering på Carl Zahlmannsvej

Anlægsprojekt på Slotsvænget

Fjernvarmearbejde Ullerød Nord

Byudvikling i Ullerød Nord

Spildevand

Kloakarbejde på Ullerødvej og Teglværksvej

Renovering af kloakledningen i området omkring Milnersvej, Banestien og Rolighedsvej

Renovering af kloakledningen på Fredskovhellet

Renovering af kloakledninger på Poppelgangen og Rytterstien

Separatkloakering i Hillerød Midtby

Separatkloakering i Rønnevang Erhvervsområde

Kloakering af Roskildevej 181

Renovering af kloakledningen på Carlsbergvej

Kloakering af ejendomme på Lystrupvej i Slangerup

Pumpestation Selskovvej, etape 2+3

Udskiftning af kloakledninger på Skovlyet, Mosevej og Poppelgangen

Hillerød Forsyning udskifter kloakledninger på Bøgevej og Ullerødvej

Anlægsprojekt på Slotsvænget

Separatkloakering i Hillerød

Byudvikling i Ullerød Nord

Hillerød Forsyning reducerer mængden af uvedkommende vand i Nødebo

Renovering af kloak på Skansevej

 

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00