Gå til indhold

Solrødgård Klima- og Miljøpark – En vigtig brik i Hillerøds grønne omstilling

I det rekreative område, som udgør Solrødgård Klima- og Miljøpark, er der samlet både vandrensning, varmeproduktion, ressourcegenbrug, klimatilpasning og formidling.

Vandrensning

Solrødgård Klima- og Miljøpark er stedet, hvor en stor del af kommunens spildevand renses. Det foregår på det overdækkede højteknologiske renseanlæg. Anlægget blev taget i brug i 2018 og lever op til moderne rensekrav, og skaber grundlag for rensning af spildevand fra det nye hospital og pharma-virksomheder i kommunen. Anlægget har en kapacitet på 7-8 mio. m3 om året.

Varmeproduktion

I forbindelse med etableringen af renseanlægget har der blandt andet været fokus på at skabe synergi med de øvrige forsyningsarter og maksimal udnyttelse af ressourcerne. Derfor er det i dag muligt at udnytte energien i restproduktet efter endt rensning af spildevandet til varme.

Ressourcegenbrug

Tilbage i 2016 blev genbrugsstationen på Solrødgård taget i brug. Genbrugsstationen er velbesøgt med mere end 200.000 kunder årligt og modtager ca. 43 forskellige affaldsfraktioner. Genbrugsstationen på Solrødgård understøtter det vigtige arbejde med udsortering af affald og genanvendelse, der er vigtige elementer i kommunens grønne omstilling.

Klimatilpasning

Solrødgård Klima- og miljøpark har også fokus på klimatilpasning i form af naturlige bassiner til opsamling af regnvand i perioder, hvor det regner meget.

Formidling

Solrødgård Klima– og Miljøpark er udover de tekniske anlæg også et levende værksted, hvorfra viden om forsyningens opgaver og naturen i området formidles.

Besøg Solrødgård Klima- og Miljøpark - anmod om rundvisning

Se en tidslinievideo her

FAKTA

  • Masterplan for Solrødgård Klima- og Miljøpark er udviklet af arkitektfirmaet C. F. Møller - læs mere
  • Pris i alt: ca. 1 mia. kr.
  • Årligt besøgstal på cirka 350.000
  • Færdigbygget i 2018

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00