Gå til indhold

Moderne og brugervenlig genbrugsstation

Tunge køretøjer i ét niveau og personbiler i et andet og dermed bedre forhold for vores kunder – det er fremtiden for Hillerøds nye genbrugsstation, der kommer til at være en del af Solrødgård Klima- og Miljøpark.

Vores kunder skal have en god oplevelse, når de i fremtiden besøger den nye genbrugsstation. Derfor bliver alle containere sænket ned, så man ikke skal bakse med at smide sit affald OP over en høj kant på containeren, men i stedet kan dumpe sit affald NED i containeren. Det gør det nemmere for vores kunder at aflevere deres affald.

Samtidig har vi lavet en genbrugsstation, hvor den tunge og den lette trafik bliver afskilt i to niveauer. Der bliver én vej rundt til lastbiler, mens personbiler og små varevogne, der kommer med affald, kører på et niveau 1,5 m højere, hvor de store biler ikke har adgang. Resultatet er større sikkerhed på pladsen og effektiv logistik, der minimerer kødannelse og reducerer tomgangstiden hos biler og lastbiler.

Når en fyldt container med affald skal hentes, bliver det via det nedre niveau, hvor lastbiler skifter den fyldte container ud med en tom. På den måde kommer kunderne på pladsen ikke til at være i konflikt med tunge køretøjer i det samme område, som hvor de afleverer deres affald. 

Genbrugsstationen skal også være et rart sted at komme. Midt på pladsen bliver der et grønt område med en lille sø, som også kommer til at fungere som et regnvandsbassin. Området kan bruges af medarbejdere og kunder og kan anvendes i forbindelse med undervisning blandt andet med information om genbrug, og hvordan affaldet håndteres.

Pladsen får fire bygninger. Én bliver til aflevering af farligt affald (kemikalier og elektronik), én anden bliver til direkte genbrug, og de to sidste skal huse mandskab og garage.

Genbrugsstationen er taget i brug

Genbrugsstationen blev officielt indviet af Hillerød Forsynings bestyrelsesformand den 18. august 2016, og dagen efter bød vi de første kunder velkommen.

FAKTA

  • Tegnet af Rambøll
  • Pris: ca. 40 mio. kr
  • Årligt mere end 200.000 besøgende
  • Indviet den 18. august 2016

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00