Gå til indhold

Nyt renseanlæg – et fyrtårn for dansk miljøteknologi

Vision: Hillerød Forsynings renseanlæg er et smukt, funktionelt og fremtidssikret anlæg baseret på innovative løsninger og ny teknologi, hvor det omkringliggende landskab udnyttes til værdi for både mennesker, miljø og samfund.

Renseanlægget ligger som en del af vores nye Solrødgård Klima- og Miljøpark. På den måde sikrer vi, at vores helhedsorienterede, innovative løsninger, baseret på de nyeste teknologier, styringsprincipper og procesviden, bliver kombineret med og skaber synergi med de øvrige forsyningsarter, de energi- og vandforbrugende virksomheder i nærområdet samt ’Nyt Hospital Nordsjælland’.

Renseanlægget er en bæredygtig og rekreativ ressourceudnyttelse til fælles værdi for mennesker, miljø og samfund – og anlægget indeholder blandt andet en stor sø, der skal være medvirkende til at styrke det rekreative udtryk for området.

Størstedelen af anlægget er overdækket og kan ses fra Lyngevej, som en seks meter høj bakke, hvor en grøn ”gågade” mellem renseanlæggets to funktionsafsnit giver de besøgende mulighed for at se renseprocessen gennem store glaspartier.

Renseanlægget er designet, så der er taget højde for de forventede klimaforandringer,og giver muligheden for at udvinde spildevandets indhold af fosfor samt udnyttelse af varmeenergien i spildevandet

FAKTA

  • Opføres af Jakobsen & Blindkilde A/S i samarbejde med Orbicon, DHI og Henning Larsen Arkitekterne
  • Pris: ca. 300 mio. kr
  • Kapacitet på 100.000 PE eller 7-8 mio. m3 om året
  • Sat i drift i 2017

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00