Gå til indhold

Status og billeder

I menuen til venstre kan du finde billeder og beskrivelser af byggeriet siden opstart. Du kan også se en tidslinievideo her

26. november 2018: Solrødgård Klima- og Miljøcenter er klar til indflytning

Det var en stor dag da vi endelig kunne flytte ind på Solrødgård - en dag alle medarbejdere havde ventet længe på.

Klima- og Miljøcenter

Renseanlægget

Det nye renseanlæg er under idriftsættelse. Der skal inden anlægget er i fuld drift gennemføres en række test og indreguleringer, men arbejdet foregår planmæssigt.

Genbrugsstationen

Genbrugsstationen var det første i området der blev færdigt og taget i brug i august 2016.

Vådområderne

Vådområderne på Solrødgård har været færdig i knap to år og løser allerede den tiltænkte opgave med at forsinke regnvand ved store regnhændelser og dermed bidrage til at klimasikre Havelse å. Ud over dette er de også en del af de smukke og rekreative områder på Solrødgård.

 

 

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00