Gå til indhold

Status og billeder

På denne side kan du løbende følge med i byggearbejdet på Solrødgård. Vi vil løbende lægge billeder op fra byggepladserne på de forskellige projekter.

Du kan i menuen til venstre finde tidligere opslag.

Marts 2018: Klima- og Miljøcentret næsten færdigt

Arbejdet med at bygge Klima- og Miljøcentret er nu nået så langt at kun indvendig aptering og belægningsarbejder udvendigt mangler. Indflytningen forventes at ske inden for de næste 3 måneder.

Se video fra området

Klima- og Miljøcenter

 

Det nye renseanlæg er under idriftsættelse. Der skal inden anlægget er i fuld drift gennemføres en række test og indreguleringer, men arbejdet foregår ålanmæssigt.

Vådområderne på Solrødgård har været færdig i knap to år og løser allerede den tiltænkte opgave med at forsinke regnvand ved store regnhændelser og dermed bidrage til at klimasikre Havelse å. Ud over dette er de også en del af de smukke og rekreative områder på Solrødgård.

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00