Gå til indhold

19. november 2016: Glasfacade og vand i lagunen

Arbejdet på det nye renseanlæg skrider planmæssigt frem. Man kan nu rigtig fornemme den store lagune ved siden af renseanlægget, hvor der nu er vand i. På langsiderne mellem de to bygninger er der ved at blive sat store glaspartier op. Herfra vil besøgende kunne kigge ind i de to bygninger.

De omkringliggende arealer er man også kommet langt med. Her er stierne blevet klar, og det samme er flere af broerne samt fugletårn og et bygværk, som man kan bruge til at regulere vandstanden i vandløbene.  

Livet går sin gang på den nye genbrugsstation, og vores kunder er glade for at komme på den. Uden for selve genbrugsstationen har vi både containere til tøj til genbrug og vores genbrugshus, hvor du kan aflevere dine gamle, men stadig brugbare ting. Desuden har vi fire nedgravede containere til henholdsvis papir, glas, metal og plast, som du kan komme til på alle tider af døgnet.

Se video fra området.

 Nyt renseanlæg 


Andre arealer og vådområder


Ny genbrugsstation

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00