Gå til indhold

Vild med vilje

Hillerød Forsyning har valgt at omdanne de dele af Solrødgård Klima- og Miljøpark, der ikke er tekniske anlæg, til vildere natur. Arealet er i alt 51 ha stort og består af både englignende områder med niveauforskelle, hvor der både er tørre skrænter og vådenge. På området har vi lagt store sten, der holder på solens varme, hvilket tiltrækker insekter som sommerfugle og firben - her kan de lune sig på kølige forårsdage.

Derudover befinder der sig lidt skovområder og små søer. Nær skoven ligger væltede træstammer, som med tiden vil fungere som levesteder for smådyr, insekter og svampe, der lever på døde træer. En stor variation af natur er med til at skabe de bedste betingelser for en høj biodiversitet.

Udover Klima- og Miljøparken har Hillerød Forsyning flere grunde og anlæg rundt omkring i kommunen, hvor der er mulighed for at omdanne ca. 10.000 kvm til vild med vilje natur.

Den løbende pleje af arealerne tilrettelægges, så den tilgodeser biodiversiteten mest muligt. Arealet bliver slået nogle få gange om året, hvorefter høet fjernes. Denne pleje sikrer et næringsfattigt og lysåbent miljø, der gavner de nøjsomme plantearter. Der vil også blive tilplantet flere små træer i grupper, så vi sikrer en fortsættelse af skovrejsning i Solrødgård Klima- og Miljøpark.

Der vil løbende blive skrællet græs af skråninger på området og udsået en hjemmehørende blomsterfrøblanding. Det giver et varieret blomsterflor hen over året og giver fødegrundlag til mange forskellige arter af insekter. Der vil også blive sat flere fuglekasser op i området, så vores fugle har flere steder at finde ly.

Formålet med Vild med vilje-samarbejdet er både at øge biodiversiteten og at skabe nogle inspirerende og gode naturoplevelser for vores medarbejdere og besøgende gæster. Man vil kunne kigge efter frøer eller salamandere ved søen eller efter fiskeyngel i åen eller man vil have mulighed for at lære nye planter at kende, når man går af de ca. 6 km stier rundt i Hillerød Forsynings Klima- og Miljøpark.

Læs mere om projektet på Vild med viljes hjemmeside.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00