Gå til indhold

OBS - Grundet corona giver vi ikke rundvisning på renseanlægget pt.

Rundvisning renseanlægget på Solrødgård

Rundvisningen vil tage ca. 1 1/2 time, og vi kommer både til at gå ude og inde.

Ved denne rundvisning får du viden om, hvad der bliver af det vand, du bruger, som ryger ud i afløbet. Vi taler om renseprocesser og om, hvor meget vand vi renser for Hillerøds borgere. Vi gennemgår filtreringsprocesserne og taler om, hvad rådnetårnet egentlig benyttes til.

Hvis du synes, dette lyder interessant, kan du tilmelde din virksomhed/forening nedenfor.

  

Ved rundvisning på renseanlægget gælder følgende:

• Da renseanlægget er en arbejdsplads med potentielle farer for færdsel, er det ikke tilladt at løbe rundt eller at færdes på egen hånd.

• Ved rundvisning på renseanlægget er det ikke tilladt at røre ved ting f.eks. maskiner, bassiner og håndtag, fordi der er en høj forureningsgrad, hvilket medfører risiko for sygdom.

• Det er ikke tilladt at kravle op ad trapper og rundt på platforme, med mindre I bliver ført derhen af rundviseren.

• Der er en aldersgrænse på 10 år ved deltagelse på rundvisninger på renseanlægget.

• Indtagelse af medbragt mad, drikke, snacks o.lign. er ikke tilladt inde på anlægget.

• Ved besøgets afslutning skal alle besøgende vaske hænder, inden de forlader anlægget.


Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00