Gå til indhold

Materialer

Her på siden har vi samlet noget undervisningsmateriale, så du har mulighed for at dykke ned i forskellige emner.

Affald

www.affald.dk Hillerød Forsyning samarbejder med andre affaldsselskaber om denne hjemmeside om affald, miljø og genbrug for elever og lærere
www.storskrald.dk Her kan give brugbart affald væk
www.dakofa.dk Her er mange nyttige oplysninger om affald
www.danskaffaldsforening.dk Nyttige oplysninger om affald
www.affaldsuniverset.dk Her kan du spille spil om sortering på en genbrugsplads og om at styre en forbrændingsovn
www.dansk-retursystem.dk  Skoler kan komme på besøg hos Dansk Retursystem i Hedehusene på Sjælland
www.daaserydderen.dk Her kan du se hvordan dåserne skal genanvendes
www.emu.dk EMU er for elever og lærere. Her er også temaer om affald

Varme:

www.fjernvarmeskolen.dk Undervisningsmaterialer til 4. - 6. og 7. - 9. klasse
www.fjernvarme.info Informationsside om fjernvarme

Vand:

Vandets vej og vandværk - illustration

Vandets vej og vandværk - malebog

www.vandetsvej.dk Faglig viden for udskoling 7. - 10. klassetrin

www.hofor.dk/skoler/undervisningstilbud-til-skoler/ Undervisningstilbud til skoler

Spildevand:

Renseanlæg HCR Syd - video

Separatkloakering - video

Vandets vej og renseanlæg - illustration

Vandets vej og renseanlæg - malebog

Kerneprocesserne - illustration

Kerneprocesserne - malebog

Fra slam til biogas - illustration

Fra slam til biogas - malebog

Naturideer:

www.groenskole.dk/ Ideer til at lave ting i naturen
www.friluftsraadet.dk/ Ideer og inspiration til at komme ud i naturen
www.dn.dk Danmarks Naturfredningsforening har en skoletjeneste og arrangerer bl.a. indsamling af affald i hele landet hvert år i slutningen af april måned

Blandet inspiration:

https://skoletjenesten.dk/

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00