CVR og EAN-numre

Vores CVR-numre

Hillerød Service A/S 32768024
Hillerød Vand A/S 31592496
Hillerød Varme A/S 31592488
Hillerød Spildevand A/S 31592534
Hillerød Affaldshåndtering A/S 31592593
Hillerød Kraftvarme ApS 33504977
   
Fælles Affaldsindsamling A/S 38303066
Kundeservice Nordsjælland A/S 38301470

 

Vores EAN-numre

Hillerød Service A/S 5790000386086
Hillerød Vand A/S 5790000362578
Hillerød Varme A/S 5790000365999
Hillerød Spildevand A/S 5790000386147
Hillerød Affaldshåndtering A/S 5790000384013
Hillerød Kraftvarme ApS 5790000366002

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00