Skyl ikke dine kontaktlinser ud i toilettet, læs mere

Kan du holde varmen? Læs mere

Din årsafregning er lige på trapperne, læs mere

Genbrugsguiden 2020, læs mere

Hillerød Forsynings takster for 2020, læs mere

Når sneen kommer og frosten sætter ind, læs mere

Facility

Vi sørger for, at de grønne områder er vedligeholdte. Det betyder, at vi klipper hækken, slår græsset, sørger for at hegnet er uden huller og at vores bygningerne fungerer som de skal.

Hillerød Forsyning har omkring 100 grønne områder i kommunen samt vores nye område omkring Solrødgård.

På områderne findes forskellige tekniske installationer så som pumpestationer, overskudsbassiner, rensningsanlæg og lignende.

Har du spørgsmål til et af vores grønne områder eller ønsker at vide, om et bestemt område hører under Hillerød Forsyning, kan du kontakte os på facility@hfors.dk eller på telefon 48 23 10 00.

 

 

 

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00