7 gode råd - undgå gener i madaffaldet, læs mere

Småt brændbart - nu også om morgenen, læs mere

Plast/metal ordning i parcel- og rækkehuse, læs mere

Månedlig rundvisning på Solrødgård, læs mere

Om os

Hos Facility sørger vi for at de grønne områder er vedligeholdte.

Vi klipper hækken, slår græsset, sørger for at hegnet er uden huller og bygningerne fungerer som de skal.

 

Hillerød Forsyning har omkring 100 grønne områder i kommunen samt vores nye område Solrødgård.

På områderne findes forskellige tekniske installationer så som

pumpestationer, overskudsbassiner, rensningsanlæg og lignende.

Har du spørgsmål til et af vores grønne områder eller ønsker at

vide, om et bestemt område hører under Hillerød Forsyning, kan du

henvende dig her

 

 

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00