Gå til indhold

Hillerød Forsyning og FN’s 17 verdensmål

I Hillerød Forsyning har vi valgt at bruge FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling som en ramme, sammen med vores værdier og Hillerød Kommunes visionsplan, for vores daglige arbejde med miljø og bæredygtighed.

Det synliggør overfor vores omverden og vores medarbejdere, hvor Hillerød Forsyning kan bidrage til at understøtte verdensmålene. Det sikrer også, at vi løbende tænker verdensmålene ind i vores løsninger og beslutninger, hvor det giver mening. Desuden bidrager fokus på verdensmålene også til stolthed blandt vores medarbejdere over den virksomhed, de er en del af.

Af de 17 verdensmål har vi udvalgt 8 mål, som vi har særligt fokus på:

    Mål nr. 6: Rent vand og sanitet, hvor Hillerød Forsyning har etableret et nyt renseanlæg, der renser markant bedre end det gamle centrale renseanlæg. Vi planlægger  at udvide med rensning for medicinrester og særligt miljøfremmede stoffer. Hillerød Forsyning har derudover besluttet at etablere et nyt vandværk, og minimum en ny kildeplads, for at sikre rent drikkevand mange år ud i fremtiden.
       
    Mål nr. 7: Bæredygtig energi, hvor Hillerød Forsyning senest i 2025 vil have en fossilfri varmeproduktion.
       
    Mål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, hvor Hillerød Forsyning har bygget et renseanlæg, der sikrer, at på trods af en væsentlig by- og erhvervsudvikling i Hillerød Kommune vil påvirkningen af miljøet ikke stige. Vi arbejder derudover på at øge genanvendelse af materialer i vores affald, og har bl.a. åbnet en genbrugsbutik, der har 3-doblet det direkte genbrug.
       
    Mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion, hvor Hillerød Forsyning anvender biler med miljøklasse A eller bedre, vi køber alene biomasse fra skove, der er certificeret bæredygtige og primært fra lokale skove.
       
    Mål nr. 13: Klimaindsats, hvor Hillerød Forsyning har besluttet allerede i 2025 at have en fossilfri varmeproduktion. Endvidere har vi opført et renseanlæg der er CO2 neutralt og netto-energiproducerende. Vi arbejder for at reducere energiforbruget ved produktion af drikkevand, og vores klima- og miljøcenter opfylder BR2020.
       
    Mål nr. 14: Livet i havet, hvor Hillerød Forsyning har etableret et fantastisk renseanlæg og arbejder for i fremtiden at rense for medicinrester.
       
    Mål nr. 15: Livet på land, hvor arbejdet med håndtering af regnvand, klimatilpasning og biodiversitet er fokusområder. Ved indkøb af biomasse til vores varmeproduktionsanlæg er hensyn til beskyttelse af biodiversitet i skovene og bæredygtig skovdrift fokusområder.
       
    Mål nr. 17: Partnerskaber for handling, hvor Hillerød Forsyning gennem arbejdet i Symbiose Hillerød forsøger at opnå væsentlige miljøfordele ved fælles og/eller koordinerede anlægsaktiviteter.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00