Organisation og bestyrelse

Hillerød Forsyning er en koncern, der består af en række selskaber, se nedenstående selskabsdiagram.

Bestyrelse

Til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Affaldshåndtering A/S har byrådet udpeget 6 medlemmer.

Forbrugerne har valgt 2 medlemmer til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Medarbejderne har valgt 3 medlemmer til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S.

Formand

Klaus Markussen

Næstformand

Jamil Cheheibar

 

Bestyrelsesmedlem

Susanne Due Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Tue Tortzen

Bestyrelsesmedlem

Dan Riise

Bestyrelsesmedlem

Jakob Bring Truelsen

Medarbejder-repræsentant

Stig Hansen

Medarbejder-
repræsentant

Christian Engholm Jønch

Medarbejder-repræsentant

Henning Gade

Forbruger-
repræsentant

Jens Gammeltoft

Forbruger-
repræsentant

Jesper Høi Skovdal

 

Organisation

 • Adm. direktør: Søren Støvring
 • Økonomi og Administration: Carsten W. Hansen
 • Affald, Kunder, IT og Facility: Peter Maltha Larsen
 • Varmeområdet: Anders Buchardt Møller-Hansen
  • Drift: Kent Unold
  • Planlægning, udvikling, målere og projektejer: Christian Engholm Jønch
 • Vandområdet: Peter Underlin
  • Vand: René Vogelius
  • Spildevand produktion: Jens Bruun-Madsen
  • Spildevand distribution: Niels Thøstesen
  • Projekt: Henning Gade
 • Planlægning og Myndighed: Victoria Plum

Se organisationsdiagram 

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00