Gå til indhold

Forsyningsfakta - Affald

Samtlige tal og mængder der er angivet, er fra 2019. Mængderne er angivet som antal ton indsamlet totalt, for hele 2019.

Antal husstande

• ca. 13.500 parcel- og rækkehuse

• ca. 330 kollegiehusstande

• ca. 340 kolonihavehusstande

• ca. 8.800 lejlighedshusstande

 • ca. 180 sommerhushusstande 

Frekvens af indsamlinger ved husstanden

• Restaffald indsamles hver 2. uge

• Madaffald indsamles hver 2. uge

• Plast og metal indsamles hver 5. uge

• Papir og pap indsamles hver 7. uge

• Storskrald indsamles 4 gange pr. år

• Miljøboks til farligt affald indsamles 4 gange pr. år

• Haveaffald indsamles 2 gange pr. år

Totale mængder indsamlet ved alle husstande i 2019

• Restaffald: 8.510 ton

• Restaffald: 8.510 ton

• Madaffald: 2.514 ton

• Plast: 76 ton*

 • Metal: 54 ton*

 • Papir: 1.315 ton (total mængde for kuber og husstandsindsamling)

• Pap: 244 ton

* Mængden af indsamlet plast og metal dækker kun over hvad der blev indsamlet i tre måneder, fordi plast-/metalordningen først blev implementeret i oktober 2019.*

Kuber

• ca. 160 glaskuber

• ca. 120 papirkuber

Mængder indsamlet via kuber

• Glas: 625 ton

 • Papir: 1.315 ton (total mængde for kuber og husstandsindsamling)

Total mængde

• 43.223 ton affald er totalt indsamlet og afleveret i Hillerød i 2019

Ressourcestrategien

Ressourcestrategiens mål er, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes inden 2022.

• 48,4 % er indsamlet til genanvendelse i 2019

• 51,6 % er indsamlet til forbrænding i 2019

Genbrugsstationen

Samtlige tal og mængder der er angivet, er fra 2019. Mængderne er angivet som antal ton indsamlet totalt, for hele 2019.

Genbrugsstationen

  • Hillerød Forsyning driver én genbrugsstation, som åbnede august 2016
  • Genbrugsbutikken ”Forsyn dig” åbnede i 2018
  • I 2019 blev der udleveret 466 ton kompost (2020: 844 ton)
  • 197.583 besøgte genbrugsstationen i løbet af 2019
  • 43 affaldsfraktioner kan afleveres på genbrugsstationen

 

Eksempler på mængder afleveret på genbrugsstationen

  • Haveaffald: 5.852 ton
  • Tekstiler: 109 ton

 

Total mængde

  • 28.616 ton affald er afleveret på genbrugsstationen

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00