Gå til indhold

Fakta om Hillerød Fjernvarme

  • Antal målere: ca. 7.500
  • Antal boligenheder: ca. 18.000
  • Hovedledninger: ca. 154 km
  • Stikledninger: ca. 150 km
  • Transmissionsledninger: ca. 29 km

Produktionskapacitet

Hillerød Varme leverer varme til godt 7.500 kunder (målere), hvilket svarer til ca. 18.000 boligenheder, med et samlet maksimalt forbrug på ca. 110 MW og et årligt gennemsnitligt energibehov på godt 360.000 MVh.

Produktionen foregår hen over året på forskellige anlæg, som er listet herunder.

Produktions-anlægstype

Placering

Varme kapacitet (MW)

Naturgasfyret kraftvarmeværk

(HKV)

Hillerød

78

Naturgasfyrede kedelcentraler i Hillerød (5 stk.)

Hillerød by

Samlet 130

jf. Bilag. A

Flisfyret varmeværk

(Gl. Flis)

Hillerød industrikvarter

8,5

Træpillefyret varmeværk

(Pillen)

Hillerød

4,5

Varmepumpe (BKV)

Hillerød

2

Flisfyret kraftvarmeværk (BKV)

Hillerød

25,6

4 stk. naturgasfyrede motoranlæg og tre kedler

Gørløse

Skævinge

Meløse

 Samlet 8,4

Solfanger-anlæg

Hillerød

Ca. 2 (ca. 3000 m2)

 

Fjernvarmens fordeling på kilder i 2018

Træflis

Træ-piller

Overskuds-varme

Affalds-varme

Sol

Naturgas

Kraft-varme

Varme

 

 

 

 

Kraftvarme

Varme

37 %

10 %

3 %

2 %

3 %

1 %

20 %

24 %

 

Fjernvarmens fordeling på fossile/ikke fossile varmekilder

Fordeling af ikke fossile varmekilder

COudledning

Fjernvarmepriser i et historisk perspektiv

Figuren viser varmepriserne for Hillerød Varme A/S sammen med landsgennemsnittet. Priserne er vist som gennemsnit for hvert kalenderår.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00