Gå til indhold

Forsyningsfakta - Vandområdet

Renseanlæg HCR Syd

Parameter

Krav

Målt

Rensegrad

Flow

-

19.800 m3/d

 

Kvælstof

3,66 mg/l

3,15 mg/l

89,6 %

Fosfor

0,20 mg/l

0,15 mg/l

97,2 %

Afløbssystem

Anlæg

antal

Regnvandsbassiner

62

Spildevandsbassiner

70

Pumpestationer til regnvand

28

Pumpestationer til spildevand

133

Husstandspumpestationer

276

Drikkevand

Parameter

 

Indvinding

1.730.399 m3

Skyllevand

19.472 m3

Vand fra anden forsyning

70.791 m3

Udpumpning

1.820.662 m3

Ledningsbrud

24

Ledningstab

5,56 %

Hvis du har behov for andre oplysninger omkring forsyningsfakta på vandområdet, er du velkommen til at kontakte os på kommunikation@hfors.dk eller ringe til os på telefon 48 23 10 00

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00