Gå til indhold

Whistleblowerordning

Hillerød Forsyning ønsker en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende Hillerød Forsynings medarbejdere, ledelse og bestyrelse.

Hillerød Forsynings whistleblowerportal giver mulighed for, at eksterne interessenter dvs. selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, leverandører og underleverandører, kan foretage indberetninger.

Du kan kun indberette forhold om personer med tilknytning til Hillerød Forsyning, herunder medarbejdere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning.

Du kan indberette forhold om alvorlige lovovertrædelser, forseelser eller andre alvorlige forhold eller mistanke herom. Der kan alene ske indberetning om:

  • Alvorlige og/eller strafbare forhold som f.eks. tyveri, underslæb, bedrageri, svig, bestikkelse, korruption, regnskabssvindel/-manipulation, uretmæssig brug af aktiver, misbrug af økonomiske midler mv.
  • Alvorlige forhold vedrørende diskrimination, vold, overfald og seksuel chikane.
  • Grov overtrædelse af interne retningslinjer (ved grov overtrædelse forstås systematisk, gentagen og væsentlig overtrædelse af interne retningslinjer og procedurer).

Indberetninger må kun foretages, hvis du har viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne forhold.

Ønsker du at foretage en indberetning, kan du gøre det via dette link. Vi anbefaler, at du læser hele Hillerød Forsynings whistleblowerpolitik inden du foretager en indberetning. Politikken finder du her.

Da al kommunikation mellem anmelder og BDO/Hillerød Forsyning foregår gennem whistleblowerportalen, er det vigtigt, at du kopierer og gemmer den 16-cifrede kode, som du får, når du foretager indberetningen. På grund af muligheden for anonymitet, giver systemet ingen mulighed for efterfølgende at gendanne koden.

Vi anbefaler, at du efter en eventuel indberetning logger dig ind på sagen med jævne mellemrum, dels da det er her, du kan følge udviklingen i sagen, dels fordi BDO/Hillerød Forsyning kan bede dig om yderligere oplysninger.

Har du spørgsmål til whistleblowerordningen kan du rette henvendelse til whistleblower@hfors.dk.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00