Gå til indhold

Forbrugervalg i Hillerød Forsyning

I år skal der afholdes valg af fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S, jf. valgregulativ.

Hvis du ønsker indflydelse på, hvad der sker i dine vandselskaber, har du nu muligheden for at stille op til valg af fælles forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Vi skal have valgt to forbrugerrepræsentanter for en fireårig periode. De valgte indtræder i bestyrelserne i januar 2022.

Hvem kan blive kandidat, og hvordan opstiller du?

For at blive godkendt som kandidat er det et krav, at du er myndig, og at du har 10 stillere, der anbefaler dig.

Du kan oprette dig som kandidat på vores hjemmeside. Sidste frist for at stille op er den 12. august 2021.

Hvem kan være stiller for en kandidat?

Stillere skal være forbrugere af én eller flere af forsyningsydelserne i vand- og spildevandsselskabernes forsyningsområder.

En stiller er en forbruger, der anbefaler kandidaten. Herudover har stilleren ikke andre forpligtelser. En stiller kan kun være stiller for én kandidat.

Hvornår holder vi valg?

Valget afholdes online i perioden fra den 24. september til den 24. oktober 2021.

Hvem kan stemme?

Alle, der er privat eller erhvervskunde hos Hillerød Spildevand A/S og/eller Hillerød Vand A/S, kan stemme.

Mere info om selve afholdelse af valget følger, når vi nærmer os. Hold øje med de lokale medier og med vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til valget, er du velkommen til at sende en mail til valgudvalget på forbrugervalg@hfors.dk.

Stil op her

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00