Gå til indhold

Forbrugervalg i Hillerød Forsyning

Der skal vælges én forbrugerrepræsentant og tre suppleanter til bestyrelserne for Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S for perioden 1. juli 2022 – 31. december 2025. Forbrugerrepræsentanten er borgernes stemme i vandselskaberne.

Afstemningen til forbrugervalget er afsluttet d. 23. juni kl. 10, og vi vil gerne sige tusind tak for engagementet.

I løbet af den kommende uge (uge 26) offentliggør vi, hvem der bliver forbrugerrepræsentant, og hvem der bliver suppleanter i bestyrelserne for Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

  De opstillede kandidater er:

 

HØR OM DE NI KANDIDATERS MÆRKESAGER HER  

Hvornår holder vi valg?

Oprindeligt skulle valget afholdes online i perioden fra den 8. juni til den 22. juni 2022 kl. 15. På grund af tekniske problemer hos NemID d. 22. juni, har vi valgt at forlænge muligheden for at stemme til forbrugervalget frem til d. 23. juni kl. 10.

Hvem kan stemme?

Alle, der er privatkunder – både ejere og lejere – og erhvervskunder i Hillerød Spildevand A/S og/eller Hillerød Vand A/S, kan stemme.

Der er én stemme per bolig- eller erhvervsenhed. Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en bolig- eller erhvervsenhed, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves.

Både ejer og lejer kan dog hver især stemme for den samme boligenhed.

Hvordan stemmer jeg?

Valget foregår elektronisk, så du kan stemme alle steder fra: computer, mobil og tablet. Du skal bare have dit NemID klar. Du finder et link til vores valg-hjemmeside på forsiden af hillerodforsyning.dk.

Ønsker du hjælp til afstemningen, er du velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 48 23 10 00. Vi stiller også en computer til rådighed på Solrødgårds Alle 6, hvor du kan afgive din stemme i vores åbningstid.

Kan jeg brevstemme?

Ja, kontakt venligst Hillerød Forsynings Kundeservice for en brevstemme.

Hvem håndterer valgprocessen?

Der er nedsat et valgudvalg, som består af:

  • Peter Underlin, COO for vandområdet
  • Dorte Eshøj Weber, jurist
  • Rikke Videbæk-Felby Pihl, kommunikationsmedarbejder
  • Eksternt medlem: Mads Peter Rosenius Olsen fra Horten

Spørgsmål og svar til valget

Hvorfor afholdes der suppleringsvalg?
Da et af de forbrugervalgte medlemmer af bestyrelsen i Hillerød Forsyning er trådt ud, skal der afholdes suppleringsvalg. Den kommende forbrugerrepræsentant vælges ind for den resterende valgperiode. Derudover vælges tre suppleanter.

Hvad går arbejdet som forbrugerrepræsentant ud på?
Som forbrugerrepræsentant har man mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker i Hillerød Forsynings vandselskaber.

Bestyrelsesarbejdet består normalt af fire årlige møder og to seminarer. Der kan være yderligere arrangementer som fx temadage. Forbrugerrepræsentanten bruger derudover tid på at forberede sig til møderne.

Hvordan bliver en forbrugerrepræsentant lønnet?
Forbrugerrepræsentanten får et årligt honorar på 14.000 kr.

Læs valgregulativet
Download Valgregulativ 2022 - Valg af forbrugerrepræsentanter Hillerød Forsyning

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00