Gå til indhold

Forbrugervalg i Hillerød Forsyning

I år skal der afholdes valg af fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S, jf. valgregulativ.

De opstillede kandidater er:

  • Ann Tøndering
  • Anne-Mette Christensen
  • Benthe Gyldenskjold
  • Jens Gammeltoft
  • Jonas Lyberg Kofod
  • Kim Hendry
  • Rasmus Visby

Oplysninger om kandidaterne kan ses fra den 24. september 2021, når du er logget ind via nedenstående link.

Stem her

Valgets gennemførelse

Valget afholdes online fra 24. september til 24. oktober 2021 via vores hjemmeside.

Hvis du er stemmeberettiget, kan du logge ind med NemID via vores hjemmeside, hvorefter du har adgang til at stemme.

Ønsker du hjælp til afstemningen, er du velkommen til at komme forbi Solrødgårds Alle 6 i vores åbningstid mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 og fredag kl. 9.00-13.00, hvor vi stiller en computer til rådighed. Husk at medbringe NemID.

Stemmeberettigede privatpersoner

Der kan afgives én stemme pr. husstand i forsyningsområdet.

En stemmeberettiget boligenhed repræsenteres af en person over 18 år, som har bopæl på adressen. Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en husstand, må disse indbyrdes aftale, hvordan stemmeretten udøves.

Stemmeberettigede virksomheder

Der kan afgives én stemme pr. virksomhed i forsyningsområdet. Juridiske personer kan repræsenteres ved den tegningsberettigede. Virksomheder logger ind med CVR nr. og kundenummer.

Juridiske personer skal inden for egne tegningsregler afgøre, hvilken fysisk person, som udøver stemmeretten vedrørende virksomheden.

Det er ikke muligt at afgive sin stemme pr. fuldmagt.

Brevstemmer

Det er muligt at brevstemme.

Stemmeseddel rekvireres ved henvendelse til Hillerød Forsyning på telefon 48 23 10 00, på mail: forbrugervalg@hfors.dk eller ved personligt fremmøde på Solrødgårds Alle 6 inden for åbningstiden.

Det vil være muligt at aflevere sin udfyldte brevstemme ved at fremsende denne i en udleveret frankeret og nummereret svarkuvert eller ved personligt fremmøde på vores adresse inden for åbningstiden – eventuelt i forbindelse med, at du henter stemmesedlen.

Som dokumentation for din stemmeberettigelse bedes du medbringe billedlegitimation – både ved personlig afhentning og aflevering af stemmesedlen.

Ved udsendelse af brevstemmeseddel som post medsendes en frankeret og nummereret svarkuvert samt en kuvert til stemmesedlen. Koden på den frankeret svarkuvert vil alene blive anvendt til afkrydsning af at pågældende forbruger har afgivet sin stemme. Ved modtagelse af den udfyldte stemmeseddel vil svarkuverten blive åbnet og kasseret, mens kuverten med stemmesedlen vil blive opbevaret i en aflåst stemmeboks. Brevstemmerne vil først blive åbnet umiddelbart efter, at valgperioden er slut.

(Ved fremsendelse af stemmeseddel som almindeligt post med PostNord fralægger Hillerød Forsyning sig ansvaret for, at stemmesedlen fremkommer rettidigt).

Optælling

Umiddelbart efter udløbet af valgperioden foretages elektronisk optælling af de modtagne stemmer af valgfirmaet Assembly Voting.

Valgfirmaet udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. Valgresultatet og valgrapporten kontrolleres og godkendes af valgudvalget.

Resultat

De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i selskabernes bestyrelser. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Efter optællingen er godkendt, gives der meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentanter om deres valg.

Herefter gives meddelelse til de øvrige kandidater om valgresultat, som også offentliggøres på forsyningens hjemmeside og efterfølgende i Hillerød Posten og Frederiksborg Amts Avis.

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelsen i januar 2022.

Opstilling

Vi skal have valgt to forbrugerrepræsentanter for en fireårig periode. De valgte indtræder i bestyrelserne i januar 2022.

Hvem kan blive kandidat, og hvordan opstiller du?

For at blive godkendt som kandidat er det et krav, at du er myndig, og at du har 10 stillere, der anbefaler dig.

Du kan oprette dig som kandidat på vores hjemmeside. Sidste frist for at stille op er den 12. august 2021.

Hvem kan være stiller for en kandidat?

Stillere skal være forbrugere af én eller flere af forsyningsydelserne i vand- og spildevandsselskabernes forsyningsområder.

En stiller er en forbruger, der anbefaler kandidaten. Herudover har stilleren ikke andre forpligtelser. En stiller kan kun være stiller for én kandidat.

Hvornår holder vi valg?

Valget afholdes online i perioden fra den 24. september til den 24. oktober 2021.

Hvem kan stemme?

Alle, der er privat eller erhvervskunde med individuel afregning til Hillerød Spildevand A/S og/eller Hillerød Vand A/S, kan stemme.

Mere info om selve afholdelse af valget følger, når vi nærmer os. Hold øje med de lokale medier og med vores hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til valget, er du velkommen til at sende en mail til valgudvalget på forbrugervalg@hfors.dk.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00