Gå til indhold

Historien om Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning, som vi kender det i dag, har over 100 år på bagen. I dag er de forskellige forsyninger lagt sammen til én stor enhed.

Vi skal tilbage til 1868 for at finde de første spor af forsyningsvirksomhederne i Hillerød. Den gang blev Hillerød Gasværk etableret. Gasværket er i dag væk, men forsyningsvirksomhederne lever stadig.

Vandforsyningens fødsel

I dag forventer alle rent og rigeligt vand i hanerne, men sådan så man ikke på det i 1896. Dengang var modstanden blandt Hillerøds borgere og byråd nemlig stor, da debatten om at afløse byens vandposter og brønde med en kommunal vandforsyning begyndte. Derfor skulle byens første vandværk i Frederiksgade meget igennem, inden det stod færdig i 1898.

Dermed er vandforsyningen den ældste af de nuværende forsyningsområder. I dag driver Hillerød Forsyning, Vand tre vandværker – vandværket i Frederiksgade, vandværket i Stenholt (1972) samt St. Lyngby Vandværk fra 2007. Læs mere om Vandforsyningens historie.

Elforsyningen kom til i 1909, hvor der blev etableret et elværk over for gasværket. I 2008 blev elforsyningen solgt og drives i dag af VERDO.

Kloakering i Hillerød

I 1905-12 blev det første samlede kloakledningsnet bygget i Hillerød, da man ønskede at etablere en spildevandsafledning, der var tidssvarende. Spildevandet blev den gang ledt til to renseanlæg ved henholdsvis Godthåbsvej og Roskildevej. De to renseanlæg er for længst historie, og fra 1964 til 2018 blev størstedelen af spildevandet renset på Hillerød Centralrenseanlæg. I samme periode administrerede Hillerød Forsyning fem andre renseanlæg. Fra 2018 bliver spildevandet ledt til Solrødgård, hvor det bliver renset på Hillerød Forsynings overdækkede renseanlæg.

Den yngste forsyning

Varmeforsyningen er den yngste i gruppen af forsyningsvirksomheder. Den blev først etableret i 1962. Dengang og i dag er målet at sikre en miljøvenlig varme. Hillerød Forsyning, Varme driver fem varmecentraler med centralen i Frederiksgade (1962) som den ældste. Central Elmegården så dagens lys i 1965. I 1974 kom centralerne Ullerød og Kongens Vænge til, og i 2011 kom centralen på Krakasvej til. Udover varmecentralerne får Hillerøds borgere også varme fra Hillerød Kraftvarmeværk, der blev bygget i 1991 og det biomassefyret kraftvarmeværk på Krakasvej, der blev bygget i 2015-2016.

Fra mødding til forbrændingsanlæg

I stenalderen blev affaldet smidt på møddingen, i 1700-tallet blev det smidt i gader og i rendestene, og i begyndelsen af 1900-tallet fandt man på at brænde affaldet på særlige forbrændingsanlæg. Siden 1990 har Hillerøds borgere fået deres affald brændt på Vestforbrænding, hvor man genbruger det til varme og elektricitet.

Fra 1945-76 lå der en losseplads på Holmene, hvor sygehuset ligger i dag. I begyndelsen af 1980’erne blev Genbrugsstationen indviet, og siden 2004 har borgerne i Hillerød Kommune fået indsamlet deres papiraffald.

Den nye historie

Den 25. maj 2008 besluttede byrådet i Hillerød at udskille alle forsyningsaktiviteter i et særskilt aktieselskab. Det skyldes en lovgivning på vand og spildevand. Samtidig ønskede man at professionalisere driften af forsyningsvirksomhederne.

Hillerød Forsyning er 100 % ejet af Hillerød Kommune og er et selvstændigt aktieselskab, som ledes af en direktion og en bestyrelse. Samtidig med oprettelsen af Hillerød Forsyning blev både spildevand og affaldshåndteringen lagt ind under det nyoprettede aktieselskab.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00