Gå til indhold

Organisation og bestyrelse

Hillerød Forsyning er en koncern, der består af en række selskaber, se nedenstående selskabsdiagram.

Bestyrelse

Til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS, Hillerød Fjernkøl A/S og Hillerød Affaldshåndtering A/S har byrådet udpeget 6 medlemmer.

Forbrugerne har valgt 2 medlemmer til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S.

Medarbejderne har valgt 3 medlemmer til bestyrelserne i Hillerød Forsyning Holding A/S og Hillerød Service A/S.

Formand

Klaus Markussen

Næstformand

Jamil Cheheibar

 

Bestyrelsesmedlem

Susanne Due Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Tue Tortzen

Bestyrelsesmedlem

Dan Riise

Bestyrelsesmedlem

Jakob Bring Truelsen

Medarbejder-repræsentant

Hanne Thinghuus

Medarbejder-
repræsentant

Christian Engholm Jønch

 

Medarbejder-repræsentant

Henning Gade

Forbruger-
repræsentant

Jens Gammeltoft

Forbruger-
repræsentant

Jesper Høi Skovdal

 

Organisation

 • Konstitueret adm. direktør, HR, Økonomi, Planlægning og Myndighed, Direktionssekretariatet, Jura, Kommunikation, Risikostyring, Formidling, Kundeservice,: Carsten W. Hansen
  • Økonomi og IT: Charlotte Vincents Johansen
  • Planlægning og Myndighed: Victoria Plum
  • Kundeservice: Vivian Løcke Østergaard
  • Kommunikation, formidling og risikostyring: Søren Hedegaard Nielsen
 • Energiområdet og Facility: Anders Buchardt Møller-Hansen
  • Vedligehold og udbygning, Produktionsanlæg: Torben Grønbech
  • Planlægning og udvikling: Christian Engholm Jønch
  • Produktion og forsyning: Jens Kirk Vium
  • Facility: Michael Herse
 • Vandområdet og Ressourceområdet: Peter Underlin
  • Vand: René Vogelius
  • Spildevand produktion: Jens Bruun-Madsen
  • Spildevand distribution: Niels Thøstesen
  • Projekt: Pernille Ingildsen
  • Genbrugsstationen: Hanne Thinghuus

Oversigt over aflønning af direktionen

Oversigt over bestyrelseshonorarer

God selskabsledelse

Hillerød Forsyning har fokus på anbefalinger for god selskabsledelse og efterlever anbefalingerne i det omfang, det er muligt - læs mere her:

Anbefalinger for god selskabsledelse - Horten

Kodeks

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00