Gå til indhold

Temagruppe workshop, november 2017

I november 2017 blev der afholdt workshop hos C4, hvor temagrupperne fra vand, energi, affald og infrastruktur præsenterede deres arbejde, som blev indledt på en workshop hos Pharmakon i april 2017. Herudover præsenterede Christian Beenfeldt, direktør for Knowledge Hub Zealand, ideer og visioner for et Videns- og Innovationscenter i Bioteknologi, der arbejdes med at etablere i Kalundborg kommune i tilknytning til den nye Biotek Ingeniør uddannelse. Erik Pugholm fortalte om de nyeste tiltag i styregruppen. Petra Hækkerup, Region Hovedstaden og Thomas Hjorth, Hillerød kommune, og Erik Helmer, C4, holdte oplæg vedrørende nyheder fra temagrupperne for hhv. infrastruktur og kompetence.

Temagruppernes arbejde og fokus blev udfordret af de tre eksperter, Jesper Steinhausen fra Ouroboros, Jens Legarth fra Orbicon og Kasper Mikkelsen fra CLEAN. Som fællestræk har de mange års erfaring med symbioser, netværk, cirkulær økonomi og danske styrkepositioner og havde derfor stærke profiler til at udfordre temagrupperne på deres beslutninger.

Som gennemgående gode råd, var blandt andet at overveje hvad der skaber værdi for symbiosen og den enkelte virksomhed, samt at sætte udfordringer og muligheder ind i en større sammenhæng både nationalt og internationalt.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00