Gå til indhold

Planlægning af fremtidig organisering, april 2017

Startskuddet til en ny organisering for Symbiosen Hillerød blev lanceret på mødet i april 2017 hos Pharmakon. Formålet er at sikre større fremdrift og fokusering.

Styregruppen, bestående af alle betalende medlemmer, står for at sætte retning, fokus og formidling. Baseret på Symbiosens interesser blev fem temagrupper etableret. De skal bidrage med skærpet fokus på fremtidige projekter. Temagrupperne er delt op efter fokusområderne kompetence og uddannelse, infrastruktur, affald, fjernkøl/fjernvarme, samt vand og spildevand.

På mødet lagde Temagrupperne sporerne for den fremtidige arbejdsform, og hvilke projekt ideer de vil arbejde med fremover, som skal udmønte sig i konkrete initiativer og bi- eller multilaterale projekter.

De færdige planer blev godkendt af styregruppen i udgangen af juni 2017.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00