Gå til indhold

Infrastruktur i Symbiose Hillerød, januar 2017

Som start på det nye år mødtes Symbiose Hillerød hos C4 til oplæg og diskussion af infrastruktur herunder udfordringer og muligheder for at transportere mennesker, materiale og data effektivt til, fra og rundt i Hillerød med de fremtidige udbygninger.

Der var indlæg vedrørende planer om udbygning af Hillerød motorvejen fra Vejdirektoratet, Region Hovedstaden og Hillerød Kommune fortalte om planerne for den kollektive trafik og lokale veje, så alle niveauer i vej og trafikplanlægning blev belyst. Region Hovedstaden gav også et indblik i perspektiver og projekter indenfor ”Smart City” området, som i høj grad drejer sig om at anvende Big data og dele disse til at forbedre f.eks. transporteffektivitet.

Til slut talte Movia’s mobilitetsrådgiver, Anja Puggaard, om den enkelte virksomheds muligheder for at arbejde med mobilitet.

 

Planlægning af fremtidig organisering, april 2017

Startskuddet til en ny organisering af Symbiose Hillerød blev lanceret på mødet i april 2017 hos Pharmakon. Formålet er at sikre større fremdrift og fokusering.

Styregruppen, bestående af alle betalende medlemmer, står for at sætte retning, fokus og formidling. Baseret på Symbiose Hillerød interesser blev fem temagrupper etableret. De skal bidrage med skærpet fokus på fremtidige projekter. Temagrupperne er delt op efter fokusområderne kompetence og uddannelse, infrastruktur, affald, fjernkøl/fjernvarme, samt vand og spildevand.

På mødet lagde Temagrupperne retningen for den fremtidige arbejdsform, og hvilke projekt ideer de vil arbejde med fremover. Det skal udmønte sig i konkrete initiativer og bi- eller multilaterale projekter.

De færdige planer blev godkendt af styregruppen juni 2017.

 

Temagruppe workshop, november 2017

I november 2017 blev der afholdt workshop hos C4, hvor temagrupperne fra vand, energi, affald og infrastruktur præsenterede det arbejde, som de indledte på en workshop hos Pharmakon i april 2017. Herudover præsenterede Christian Beenfeldt, direktør for Knowledge Hub Zealand, ideer og visioner for et Videns- og Innovationscenter i Bioteknologi, som de arbejder med at etablere i Kalundborg kommune i tilknytning til den nye Biotek Ingeniør uddannelse. Erik Pugholm fortalte om de nyeste tiltag i styregruppen. Petra Hækkerup, Region Hovedstaden og Thomas Hjorth, Hillerød kommune, samt Erik Helmer, C4, holdt oplæg vedrørende nyheder fra temagruppen infrastruktur og kompetence.

Temagruppernes arbejde og fokus blev udfordret af tre eksperter, Jesper Steinhausen fra Ouroboros, Jens Legarth fra Orbicon og Kasper Mikkelsen fra CLEAN. De har mange års erfaring med symbioser, netværk, cirkulær økonomi og danske styrkepositioner og havde derfor stærke profiler til at udfordre temagrupperne på deres beslutninger.

Som gennemgående gode rå, var blandt andet at overveje, hvad der skaber værdi for Symbiose Hillerød og den enkelte virksomhed, samt at sætte udfordringer og muligheder ind i en større sammenhæng både nationalt og internationalt.

 

Diverse materiale

Video

Introduktion til Symbiose Hillerød KLIK HER

Workshop hos Novo Nordisk, okt. 2015 KLIK HER

 

Plakater

Tanker om Symbiose Hillerød KLIK HER (ca. 2MB)

Status, marts 2016 KLIK HER (ca. 17MB)

 

Nyttige links

Kommer senere

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00