Gå til indhold

Om Symbiose Hillerød

Mission

Symbiose Hillerød vil fremme bæredygtig innovation og vækst gennem stærke relationer og nye samarbejdsformer imellem borgere, foreninger, virksomheder, kommune og uddannelsesinstitutioner.

Mål

Symbiose Hillerød arbejder målrettet på at få skabt en række eksempler på konkrete symbiose-relationer med målbare resultater og positive business cases. Det vil sige at skabe innovative løsninger på tekniske, sociale og miljømæssige udfordringer. Vi mener, det er afgørende med et godt og effektivt samarbejde. Og vi sikrer derfor, at der er et klart mandat og kontinuitet fra deltagerne.

Definition af symbiose hos os

En symbiose er for Symbiose Hillerød etablering af en relation mellem to parter, der har til formål at udnytte en ressource mere optimalt miljømæssigt, socialt eller økonomisk - se video nedenfor.

Baggrund

Allerede i 2013 tog forskellige parter i Hillerød initiativ til dannelse af en traditioneI industriel symbiose. Men i slutningen af 2014 blev det klart for deltagerne, at der er behov for en bredere tilgang for at sikre succes. Og der var samtidig en erkendelse af, at nytænkning og innovation for at skabe bæredygtige vækst kræver et bredere perspektiv, men også en række forskellige samarbejdsparter fra forskning, myndigheder, virksomheder og borgere. Symbiose Hillerød blev en realitet.

Symbiosen Hillerød har således udover de traditionelle tekniske aspekter af symbiose relationer også sociale, miljø og naturmæssige aspekter som en del af omdrejningspunktet for samarbejdet. Det betyder f.eks., at uddannelse, kompetencer og job er i fokus men også bedre udnyttelse af grønne arealer til både motion og andre rekreative formål. Der arbejdes fortsat på at identificere relevante initiativer og interessenter.

I brochuren her kan du læse mere om Symbiose Hillerød, og hvordan du kommer med (materialet er på engelsk).

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00