Gå til indhold

Brochurer

3-fløjet folder (M65)

Den 3-fløjede folder er her vist som en præsentationsfolder for de fire forsyningsområder, men kan tilpasses efter behov.

Alle sider, med undtagelse af forsiden, har et topbillede, der illustrerer, hvad siden handler om. Hvis én af siderne handler om mere end ét emne, kan topbilledet gentages længere nede på siden (se eksempel på side 3). Eksemplet viser desuden, hvordan forsyningsområdernes symboler placeres.

Layoutet indeholder altid følgende elementer:

 • Stort forsidebillede.
 • Overskrift i forsidebilledet på gennemsigtige sorte kasser.
 • Logo placeres på forside og bagside som anvist.
 • Topbilleder på undersiderne og bagside (uden mellemrum).
 • Overskrift direkte under topbillede.

3-fløjet brochurer - forside og bagside

3-fløjet brochure - indersider

A4-brochure

A4-brochuren er her vist som en præsentationsfolder for de fire forsyningsområder, men kan tilpasses efter behov.

En A4-brochure bør indeholde en god mængde illustrationer f.eks. billedmateriale, grafer eller lignende for at opbryde monotonien. Der bør være mindst ét billede eller illustration pr. side, og forsyningssymbolerne kan benyttes efter behov.

Teksten kan enten være to- eller tre-spaltet.

Forsiden skal altid have et stort billede med brochurens titel vist i billedet på gennemsigtige sorte kasser. Logo optræder på forside og bagside som anvist.

Bagsiden viser desuden også eksempel på en faktaboks (her i rød om vagtnumre). Faktaboksens baggrundsfarve kan udskiftes med én af de fire forsyningsområders farver efter eget valg.

Layoutet indeholder altid følgende elementer:

 • Stort forsidebillede.
 • Overskrift i forsidebilledet på gennemsigtige sorte kasser.
 • Logo placeres på forside og bagside som anvist.
 • Topbilleder på undersiderne kan enten være helillustrationer (skal gå til kant), eller symboler (som anvist), eller fraværende (i så fald rykker tekst op til top-margin).
 • Tekst på bagside kan enten være i 2 spalter (som vist) eller 1 spalte.

A4-brochure - forside og bagside

A5-brochure

A5-brochuren er her vist som en præsentations-folder for de fire forsyningsområder, men kan tilpasses efter behov.

Layoutet indeholder altid følgende elementer:

 • Stort forsidebillede.
 • Overskrift i forsidebilledet på gennemsigte sorte kasser.
 • Logo placeret på forside og bagside som anvist.
 • Topbilleder på undersiderne og bagside (med mellemrum).
 • Overskrift direkte under topbillede.

A5-brochure - forside og bagside

A5-brochure - indersider

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00