Gå til indhold

Udbud - revideret materiale

Udbud af rådgivning til projektforslag

Hillerød Varme A/S og Hillerød Kraftvarme ApS anmoder hermed om tilbud på rammeaftale vedr. rådgivning til projektforslag efter varmeforsyningsloven.

Hillerød Kommune er i gang med udbygning af store dele af kommunen, og samtidig er der en forventning om, at en større andel af den eksisterende bygningsmasse skal forsynes med fjernvarme. Endelig er der ønske om at basere fjernvarmen på flere forskellige energiformer, hvilket kræver udarbejdelse af projektforslag.

Udbudsbrev

Se udbudsbrev - projektforslag - revideret 01.08.22

Se spørgsmål og svar - revideret 04.08.22

Se bilag

Se bilag 1: Tildelingsmodel 2022 - revideret 01.08.22

Se bilag 2: Tilbudsliste 2022

Se bilag 3: Kontraktudkast til rådgiveraftale

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00