VIGTIGT - Årsafregning for 2018

Alle afregninger på alle forsyningsarter er nu dannet og sendt ud enten via NETS, eBoks, papir eller pr mail.

Varmen forfalder 1. februar 2019.

Affald, vand og afledning forfalder 1. marts 2019.

Du kan se dine afregninger her. Ønsker du at se takster for 2019, findes de her

 

Nedenstående er afsluttet og er blot til oplysning i forhold til hvordan du melder aflæsninger ind.

Årsaflæsning/Årsafregning vand 2018

Vi sender aflæsningskort ud primo december 2018 for aflæsning af vandmålere, der hører under Hillerød Forsyning, er du i tvivl om du får vand fra os, kan du se dette her

Aflæsningen kan sendes ind til os i hele december og skal være os i hænde senest 4. januar 2019.

Hvis vi ikke modtager aflæsningen rettidigt, sendes der rykkerskrivelse ud og i yderste konsekvens aflæser Hillerød Forsyning vandmåleren. Begge dele koster et gebyr, se prislisten her

DU KAN FRA TIRSDAG DEN 4. DECEMBER 2018 INDTALE DIN AFLÆSNING PÅ TELEFON (Kun frem til 19. januar 2019)

33 41 20 39

ELLER INDTASTE DIN AFLÆSNING HER   (Kun frem til 19. januar 2019)

Du kan også sende dit aflæsningskort med posten (husk porto) eller sende det til os på kundeservice@hfors.dk (husk at skrive kundenummer/målernummer - Kun frem til 19. januar 2019)

Vi har i områder fjernaflæste vandmålere, hvor du derfor ikke vil modtage et aflæsningskort fra os idet vi fjernaflæser ultimo december 2018.

Der kan være forhold som gør, at vi ikke kan hjemtage aflæsningen første gang. I det tilfælde bliver aflæsningen foretaget i løbet af uge 1 og 2.

Hvis vi ikke kan få kontakt med vandmåleren, kontakter vi dig for at få adgang til din installation. Sidder vandmåleren i en målerbrønd, behøver vi ikke at komme ind. Men vi banker på, inden vi kigger til vandmåleren. Er der ikke nogen hjemme, lægger vi en seddel i postkassen, om at vi har kigget på vandmåleren.

Årsaflæsning/Årsafregning fjernvarme 2018

Vi fjernaflæser alle fjernvarmemålere ultimo december 2018 og benytter denne aflæsning til årsafregning for 2018.

Det er ikke nødvendigt at du er hjemme når måleren aflæses, men det er vigtigt, at der er strøm til måleren.

Der kan være forhold som gør, at vi ikke kan hjemtage aflæsningen første gang. I det tilfælde bliver aflæsningen foretaget i løbet af uge 1 og 2.

Hvis vi ikke kan få kontakt med målerne, kontakter vi dig for at få adgang til din installation.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende fjernvarme- og/eller vandaflæsningen, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 48 23 10 00 eller på mail kundeservice@hfors.dk

Din årsafregning omhandlende varme udsendes medio januar med betaling start februar og kan ses fra den 18. januar 2019 her

Din årsafregning omhandlende vand, spildevand og renovation udsendes medio februar med betaling start marts og kan ses fra den 15. februar 2019 her.

Dine koder finder du på din opkrævning. Er du tilmeldt NETS, så kan du se din årsafregning i din netbank som medsendt bilag.

Takster for 2019 vil fremgå af hjemmesiden medio januar 2019 idet de først skal godkendes på kommunen inden de offentliggøres.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00