Gå til indhold

Årsaflæsning/Årsafregning vand 2019

Vi sender aflæsningskort ud primo december 2019 for aflæsning af vandmålere, der hører under Hillerød Forsyning, er du i tvivl om du får vand fra os, kan du se dette her

Aflæsningen kan sendes ind til os i hele december og skal være os i hænde senest 6. januar 2020.

Hvis vi ikke modtager aflæsningen rettidigt, sendes der rykkerskrivelse ud og i yderste konsekvens aflæser Hillerød Forsyning vandmåleren. Begge dele koster et gebyr, se prislisten her

DU KAN FRA TIRSDAG DEN 2. DECEMBER 2019 INDTALE DIN AFLÆSNING PÅ TELEFON (Kun frem til 17. januar 2020)

33 41 20 39

ELLER INDTASTE DIN AFLÆSNING HER   (Kun frem til 17. januar 2020)

Du kan også sende dit aflæsningskort med posten (husk porto) eller sende det til os på kundeservice@hfors.dk (husk at skrive kundenummer/målernummer - Kun frem til 17. januar 2020)

Vi har områder med fjernaflæste vandmålere, hvor du derfor ikke vil modtage et aflæsningskort fra os idet vi fjernaflæser ultimo december 2019.

Der kan være forhold som gør, at vi ikke kan hjemtage aflæsningen første gang. I det tilfælde bliver aflæsningen foretaget i løbet af uge 1 og 2.

Hvis vi ikke kan få kontakt med vandmåleren, kontakter vi dig for at få adgang til din installation. Sidder vandmåleren i en målerbrønd, behøver vi ikke at komme ind. Men vi banker på, inden vi kigger til vandmåleren. Er der ikke nogen hjemme, lægger vi en seddel i postkassen, om at vi har kigget på vandmåleren.

Årsaflæsning/Årsafregning fjernvarme 2019

Vi fjernaflæser alle fjernvarmemålere ultimo december 2019 og benytter denne aflæsning til årsafregning for 2019.

Det er ikke nødvendigt at du er hjemme når måleren aflæses, men det er vigtigt, at der er strøm til måleren.

Der kan være forhold som gør, at vi ikke kan hjemtage aflæsningen første gang. I det tilfælde bliver aflæsningen foretaget i løbet af uge 1 og 2.

Hvis vi ikke kan få kontakt med målerne, kontakter vi dig for at få adgang til din installation.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende fjernvarme- og/eller vandaflæsningen, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 48 23 10 00 eller på mail kundeservice@hfors.dk

Din årsafregning omhandlende varme udsendes medio januar med betaling start februar og kan ses fra den 17. januar 2020 her

Din årsafregning omhandlende vand, spildevand og renovation udsendes medio februar med betaling start marts/april og kan ses fra den 17. februar 2020 her.

Dine koder finder du på din opkrævning. Er du tilmeldt NETS, så kan du se din årsafregning i din netbank som medsendt bilag.

Takster for 2020 vil fremgå af hjemmesiden slut december 2019 idet de først skal godkendes på kommunen inden de offentliggøres.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00