Gå til indhold

Årsaflæsning/Årsafregning vand 2021

Vi sender aflæsningskort ud primo december 2021 for aflæsning af vandmålere, der hører under Hillerød Forsyning, er du i tvivl om du får vand fra os, kan du se dette her

Aflæsningen kan sendes ind til os i hele december og skal være os i hænde senest 4. januar 2022.

Hvis vi ikke modtager aflæsningen rettidigt, sendes der rykkerskrivelse ud og i yderste konsekvens aflæser Hillerød Forsyning vandmåleren. Begge dele koster et gebyr, se prislisten her

DU KAN FRA MANDAG DEN 6. DECEMBER 2021 INDTALE DIN AFLÆSNING PÅ TELEFON (Kun frem til 18. januar 2022)

33 41 20 39

ELLER INDTASTE DIN AFLÆSNING HER  (Kun frem til 18. januar 2022)

Du kan også sende dit aflæsningskort med posten (husk porto) eller sende det til os på kundeservice@hfors.dk (husk at skrive kundenummer/målernummer - kun frem til 18. januar 2022)

Vi har områder med fjernaflæste vandmålere, hvor du derfor ikke vil modtage et aflæsningskort fra os, idet vi fjernaflæser ved årsskiftet. Modtager du et aflæsningskort til trods for, at du har en fjernaflæst måler, så skal du udfylde og indsende aflæsningskortet, da det kan skyldes, at vi ikke kan få hentet aflæsningen ind.

Der kan også være forhold, som gør, at vi ikke kan hjemtage aflæsningen første gang. I det tilfælde bliver aflæsningen foretaget i løbet af uge 1 og 2.

Hvis vi ikke kan få kontakt med vandmåleren, kontakter vi dig for at få adgang til din installation. Sidder vandmåleren i en målerbrønd, behøver vi ikke at komme ind. Men vi banker på, inden vi kigger til vandmåleren. Er der ikke nogen hjemme, lægger vi en seddel i postkassen, om at vi har kigget på vandmåleren.

Årsaflæsning/Årsafregning fjernvarme 2021

Vi fjernaflæser alle fjernvarmemålere omkring årsskiftet og benytter denne aflæsning til årsafregning for 2021.

Det er ikke nødvendigt, at du er hjemme, når måleren aflæses, men det er vigtigt, at der er strøm til måleren.

Der kan være forhold, som gør, at vi ikke kan hjemtage aflæsningen første gang. I det tilfælde bliver aflæsningen foretaget i løbet af uge 1 og 2.

Hvis vi ikke kan få kontakt med målerne, kontakter vi dig for at få adgang til din installation.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende fjernvarme- og/eller vandaflæsningen, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer 48 23 10 00 eller på mail kundeservice@hfors.dk

Din årsafregning omhandlende varme udsendes medio januar med betaling start februar.

Din årsafregning omhandlende vand, spildevand og renovation udsendes medio februar med betaling start marts.

Dine koder finder du på din opkrævning. Er du tilmeldt NETS, så kan du se din årsafregning i din netbank som medsendt bilag.

Takster for 2022 vil fremgå af hjemmesiden omkring årsskiftet, idet de først skal godkendes på kommunen, inden de offentliggøres.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00