Gå til indhold

Meld flytning

LÆS NEDENSTÅENDE TEKST INDEN DU MELDER FLYTNING!

Meld flytning ved at udfylde felterne neden for og husk samtidig at aflæse dine målere.

Vi skal senest have din flyttemeddelelse 4 dage efter aflæsningsdagen.

Aflæsningen af målerne foretages af fraflytter og ny ejer i fællesskab. Har Hillerød Forsyning foretaget flytteaflæsning, er denne gældende.

Fraflytter er forpligtet til at betale faste bidrag samt forbrug efter måler indtil ejerforholdets ophør og skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i fraflytters forpligtelser over for Hillerød Forsyning.

Der udarbejdes ikke særskilt flytteafregning ved overførsel af installation mellem ægtefæller/ægteskabelignende forhold.

Den nye ejer giver med flyttemeddelelsen tilladelse til, at Hillerød Forsyning må opbevare og anvende CPR-nummer.

HUSK – det er dit ansvar som forbruger at sørge for at blive afmeldt hos os. 

Alle felter med stjerne * skal udfyldes

Du kan have ét eller flere kundenumre afhængig af, hvilke ydelser, du har hos os, så udfyld kun de relevante.

m3
h/hrs
MWh/kWh/GJ
m3
h/hrs

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00