Priser og takster 2019

(Priser og takster for 2018 kan findes længere nede på siden)

Se pressemeddelelse vedrørende takster for 2019 her

Affald

1. januar 2019 - VIGTIGT: Hillerød Byråd vil først ultimo februar 2019 beslutte hvilke affaldsordninger Kommunen fremadrettet ønsker.
Derfor har det ikke været muligt at få affaldstaksterne for 2019 godkendt.
Acontofaktureringen, der for forfalder til betaling i marts 2019, vil derfor ske med 2018 taksterne, og der vil ske en senere regulering af faktureringen i henhold til de nye/kommende og godkendte 2019 takster. 

Affald privat, læs mere her

Affald erhverv, læs mere her

Læs hvad grundgebyret for privatkunder indeholder her

Varme

Varme, læs mere her

Vand

Vand, læs mere her

Spildevand

Spildevand, læs mere her

 

Priser og takster 2018

Affald

Affald privat, læs mere her

Affald erhverv, læs mere her

Læs hvad grundgebyret for privatkunder indeholder her

Varme

Varme, læs mere her

Vand

Vand, læs mere her

Spildevand

Spildevand, læs mere her

 

 

 

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00