Gå til indhold

FAQ – Stigende varmepriser

Stigende gaspriser giver højere fjernvarmepriser i Hillerød
Prisen på naturgas er steget markant på globalt plan gennem det seneste år, hvor gasprisen har taget nogle voldsomme spring. Det får nu også konsekvenser for fjernvarmeprisen i Hillerød.

Her kan du læse mere om, hvorfor prisen stiger, og hvad det betyder for dig som fjernvarme-kunde.

Hvorfor stiger prisen på fjernvarme i Hillerød?
Prisen på fjernvarme stiger, fordi prisen på naturgas stiger globalt. Selvom vi allerede har omlagt 2/3 af fjernvarmen i Hillerød til mere bæredygtige løsninger, bliver den sidste 1/3 stadig produceret med naturgas.

Prisstigningen på naturgas skyldes både nationale og internationale forhold. Nationalt produceres der mindre naturgas end normalt, og internationalt er der bl.a. forsinkelser med godkendelse af en ny gasledning fra Rusland. Samlet er udbuddet af gas mindre, og efterspørgslen høj.

Hvor meget stiger prisen?
Prisen pr. MWh stiger den 1. februar 2022 fra 450 til 661,50 kr. For en kunde i standardhus udgør stigningen 3.329 kr., hvilket svarer til 28 procent. For en kunde i standardlejlighed udgør stigningen 2.759 kr., hvilket svarer til 26,3 %.

Sammenlignet med 2021 svarer ændringen til 832,25 kr. pr. rate (kvartalsvis opkrævning) for et standardhus og 689,75 kr. pr. rate (kvartalsvis opkrævning) for en standardlejlighed.

En kunde i standardhus betaler abonnementsafgift og forbruger 18,1 MWh pr. år.

En kunde i standardlejlighed betaler abonnementsafgift og forbruger 15 MWh pr. år.

Hvorfor stiger prisen hos Hillerød Forsyning med lige det beløb?
Den reviderede pris for forbrugt varme tager højde for de stigende gaspriser.

Prisen stiger fra 450 til 661,50 kr. pr. MWh inkl. moms, hvilket svarer til en stigning på 47 %.

Men flere faktorer gør, at den samlede prisstigning for en standardkunde i parcelhus bliver 28 % over hele året.

For det første finder ændringen sted 1. februar 2022, hvilket betyder, at der i januar opkræves til den gældende 2021-takst, mens der først fra februar 2022 til og med december 2022 vil blive opkrævet den nye takst. Når den nye takst kun opkræves for 11 måneder, ender prisstigningen for forbrugt varme på 40,9 % for hele året.

For det andet vil dit årlige abonnement forblive uændret, og det betyder, at den samlede prisstigning vil ende på 28 %.

Hvorfor stiger prisen ikke det samme i alle kommuner?
Fjernvarmeprisen er påvirket af, hvor stor en del af produktionen, der er afhængig af gas. Derfor vil der være stor forskel på, hvor meget fjernvarmeprisen stiger i forskellige områder.

I Hillerød er cirka 2/3 af fjernvarmeproduktionen allerede blevet omstillet til mere bæredygtige løsninger i form af overskudsvarme, biomasse og solenergi, som ikke er påvirket af prisstigningen på naturgas. Det er altså en mindre del af produktionen, der er ramt af prisstigning.

Selvom prisstigningen på fjernvarme i Hillerød er væsentlig, er det derfor fortsat billigere at være fjernvarmekunde end at have eget olie- eller naturgasfyr.

Er det kun prisen på forbrugt varme, der stiger?
Ja. Det er udelukkende naturgas og altså forbrugt varme, der er blevet dyrere, og de underliggende, faste omkostninger er derfor fortsat de samme, som de hele tiden har været for dig som kunde.

Hvorfor bruger Hillerød Forsyning naturgas?
I Hillerød Forsyning arbejder vi målrettet på at udfase fossile brændsler i fjernvarmen i Hillerød – til fordel for både miljøet og kunderne. Vi er ikke i mål, men vi er kommet langt, og ca. 2/3 af vores varme i dag kommer fra ikke-fossile brændsler.

Varmeforsyningen består lige nu af et mix af gasbaseret varme, biobrændsel, overskudsvarme og solvarme.

Hvorfor varsles prisstigningen nu?
Prisstigninger over 10 % skal varsles til kunderne per brev, senest tre måneder inden ændringen træder i kraft. Da prisstigningen er blevet varslet inden 1. november 2021, betyder det, at ændringen vil ske fra februar 2022, mens der i januar 2022 vil blive opkrævet den gældende 2021-takst.

Tjener Hillerød Forsyning penge på stigningen?
Nej. Hillerød Varme A/S drives efter ”hvile i sig selv”-princippet, hvor udgifter og indtægter balanceres år for år. Det betyder, at Hillerød Varme A/S er nødsaget til at hæve prisen, selvom man forventer, at priserne på sigt vil stabilisere sig på et lavere niveau end nu.

Hvor længe vil det vare?
Det internationale gasmarked forventes at stabilere sig over tid, hvorfor Hillerød Varme A/S også på sigt forventer at igen kunne reducere den variable takst. Vi kan dog på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvornår dette vil ske.

Målrettet varmecheck
10. februar 2022 blev der indgået en politisk aftale om en ”målrettet varmecheck”. Den skal afbøde konsekvenserne af de stigende gaspriser. Det endelige lovforslag udestår dog stadig, og Hillerød Forsyning henviser derfor indtil videre til Energistyrelsen for yderligere informationer.
Læs mere her.

Akutte driftsproblemer

Ved akutte problemer uden for normal åbningstid på driftsområderne vand, varme og spildevand kan du via vores hovednummer få kontakt til vagtpersonale.

48 23 10 00